Point Center Login Help

ចង់ប្តូរការងារ ឬ កំពុងស្វែងរកការងារ​​ ផ្វើសារឥឡូវនេះ

Answer 1


គម្ពីរព្រះត្រៃបិដក គឺជាល្អី កញ្ជើ ភាជនៈ។ គម្ពីរព្រះត្រៃបិដកមាន៨៤ ០០០ធម្មក្ខន្ធ ហើយបែងចែកជា៣គឺ៖

១.​វិន័យបិដក មាន២១ ០០០ធម្មក្ខន្ធ មាន៥គម្ពីរ និង១៣ភាគគឺ៖

 • អាទិកម្ម
 • បាចិត្តយៈ
 • មហាវគ្គ
 • ចុល្លវគ្គ
 • បរិវាសវគ្គ។

២. សុត្តន្តបិដក មាន២១ ០០០ធម្មក្ខន្ធ មាន៥គម្ពីរ និងមាន៦៤ភាគគឺ៖

 • ទិឃនិកាយ
 • មជ្ឈឹមនិកាយ
 • សំយុត្តនិកាយ
 • អង្គុតនិកាយ
 • ខុទ្ទនិកាយ។

៣. អភិធម្មបិដក មាន៤២ ០០០ធម្មក្ខន្ធ មាន៧គម្ពីរ និងមាន៣៣ភាគ៖

 • សំកិណី
 • វិភង្គ
 • ធាតុកថា
 • បុគ្គលបញ្ញត្តិ
 • កថាវត្ថុ
 • យមកៈ
 • បដ្ឋាន។

Login or Register to Share Login

×

×

Tips to earn more points:

 • Get 2 point for each question.
 • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login