Point Center Login Help

ចង់ប្តូរការងារ ឬ កំពុងស្វែងរកការងារ​​ ផ្វើសារឥឡូវនេះ

Answer 1


សិទ្ធិមនុស្សជាសកល និងសីលប្រាំក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមានលក្ខណៈខុសគ្នាត្រង់ ៖

 • ការគោរពសិទ្ធិរស់រានមានជីវីតគឺវៀរចាកកិរិយាធ្វើអោយជីវីតធ្លាក់ចាកគន្លងក្នុងការសំលាប់មនុស្សសត្វ ( បាណាតិបាតា )
 • ការគោរពសិទ្ធិជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់អ្នកដទៃគឺវៀរចាកកិរិយាកាន់យកវត្ថុដែលគេមិនអោយដោយកាយ រឺដោយវាចា ( អនិន្មាទាន )
 • ការគោរពសិទ្ធិកសាងគ្រួសារនិងរស់ក្នុងភាពសុខសាន្តរបស់មនុស្ស គឺវៀចាកកិរិយាប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមទាំងឡាយ ( កាមេសុមិច្ឆាចារ )
 • ការគោរពសិទ្ធិរស់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្ស គឺវៀរចាកហេតុផល ទីតាំងនៃសេចក្តីប្រមាទ គឺផឹកទឹកស្រវឹង សុរា និងមេរ័យ ( សុរាមេរយៈ )

ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការទទួលយកព័ត៌មាន


Answer 2


សិទ្ធិមនុស្សជាសកល និងសីលប្រាំក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមានលក្ខណៈខុសគ្នាត្រង់ ៖

 • ការគោរពសិទ្ធិរស់រានមានជីវីតគឺវៀរចាកកិរិយាធ្វើអោយជីវីតធ្លាក់ចាកគន្លងក្នុងការសំលាប់មនុស្សសត្វ ( បាណាតិបាតា )
 • ការគោរពសិទ្ធិជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់អ្នកដទៃគឺវៀរចាកកិរិយាកាន់យកវត្ថុដែលគេមិនអោយដោយកាយ រឺដោយវាចា ( អនិន្មាទាន )
 • ការគោរពសិទ្ធិកសាងគ្រួសារនិងរស់ក្នុងភាពសុខសាន្តរបស់មនុស្ស គឺវៀចាកកិរិយាប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមទាំងឡាយ ( កាមេសុមិច្ឆាចារ )
 • ការគោរពសិទ្ធិរស់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្ស គឺវៀរចាកហេតុផល ទីតាំងនៃសេចក្តីប្រមាទ គឺផឹកទឹកស្រវឹង សុរា និងមេរ័យ ( សុរាមេរយៈ )
 • ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការទទួលយកព័ត៌មានពិតនិង ច្បាស់លាស់គឹវៀចាកកិរិយាពោលពាក្យកុហក (មុសាវាទ ) ។

Login or Register to Share Login

×

×

Tips to earn more points:

 • Get 2 point for each question.
 • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login