Point Center Login Help

ចង់ប្តូរការងារ ឬ កំពុងស្វែងរកការងារ​​ ផ្វើសារឥឡូវនេះ

សំណួរ

១. តើបរិមាណទឹកសាបនិងទឹកប្រៃ មួយណាមានតិចជាងគេ ? ចូរបញ្ជាក់ ។​

២. ហេតុអ្វីបានជាគេនិយាយថា ទឹកជាសារធាតុចាំបាច់ពុំអាចអត់បានឡើយ ? ចូរបញ្ជាក់ ។

៣. តើកង្វក់បណ្ដាលមកពីអ្វីខ្លះ ?

៤. តើទីក្រុងនិងជនបទមានកង្វក់ទឹកដូចគ្នាដែរឬទេ ? ហេតុអ្វី ?

៥. តើប្រភពបំពុលទឹកដែលធ្វើឪ្យប្រទេសជឿនលឿនមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងគឺអ្វី ? ចូរបញ្ជាក់ ។

៦. តើកង្វក់ទឹកមានផលអាក្រក់អ្វីខ្លះ ?

៧. តើការត្រួតពិនិត្យកង្វក់ទឹកជាភារកិច្ចរបស់អ្នកណា ?

៨. តើរាជភិបាលមានទិសដៅដូចម្ដេច អំពីបញ្ហាផ្គត់ផ្គងទឹក ? 

៩. ចូររាប់វិធានការនានា ដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឪ្យមានកង្វក់ទឹក ?

ចម្លើយ

១. បរិមាណទឹកសាបមានតិចជាងប្រៃ ។ យោងតាមអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកបរិសា្ថនបានបញ្ជាក់ថា នៅពិភពលោកមានទឹកសាបតែ ៣% ប៉ុណ្ណោះ ហើយ ៩៧% ទៀត ជាទីប្រៃនៅតាមសមុទ្រនិងមហាសមុទ្រនានា ។

២. បានជាគេនិយាយថា ទឹកជាសារធាតុចាំបាច់ពុំអាចអត់បានឡើយព្រោះទឹកចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងប្រតិកម្មជីវគីមីនៅក្នុងសរីរាង្គ ។ វាមានមុខក្នុងការដឹកជញ្ជូនសារធាតុផ្សេងៗ ទៅចិញ្ចឹមសរីរាង្គនិងជួយឪ្យមានលំនិងសីតុណ្ហភាពក្នុងសារពាង្គកាយ ។ មនុស្សដដែលមានសុខភាពល្អអាចរស់បានប្រាំមួយសបា្ដហ៍ដោយគ្មានអាហារ ប៉ុន្ដែប្រសិនបើអត់ទឹកវិញ គេអាចរស់នៅបានតែ ២ ឬ ៣ ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ ។

៣. កង្វក់ទឹកបណ្ដាលមកពី ៖​

 • កាកសំណង់ឧស្សាហកម្ម
 • បម្រើបម្រាស់ជីគីមីនិងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនៅក្នុងវិស័យ កសិកម្ម
 • នៅទីប្រជុំជននានាដែលដមានទីតាំងតាមមាត់ទឹក កំពង់ចម្លងកំពង់ផែ តាមផ្ទះទឹក ប្រជាជននៅតំបន់ទាំងនោះតែងបានបោះចោលកាកសំណង់ កម្ទេចកំទី ខ្មោចសត្វ បន្ទោបង់ចូលក្នុងទឹក ។ ល ។
 • ដំណឹងជញ្ជូនប្រេងតាមផ្លូវទឹក ការធ្លាយនាវាប្រេង ការរលាងធុងប្រេដោយខុសច្បាប់ សិប្បកម្ម ការលួចចាក់កាក សំណល់នុយក្លេអ៊ែ អាជីវកម្ម និងភោជនីយដ្ឋានដែលសង់តាមមាត់ទឹកនានា ។
 • ការបូមទឹកក្នុងដីស្រោចស្រពដំណាំ ធ្វើឪ្យនី​វ៉ូទឹកក្នុងដីស្រកចុះ​និងធ្វើឪ្យជាតិពុលឡើងមកផ្អែកលើនៃដីបង្កនូវកង្វក់ទឹកផងដែរ ។
 • ទឹកជំនន់គឺនៅពេលទឹកជន់ម្ដងៗធ្វើឪ្យទឹកភ្លៀង ទឹកទន្លេ ទឹកបឹង ត្រពាំង កាកសំណល់គ្រប់ប្រភេទ លូបង្ហូរទឹកសំអុយ និងប្រព័ន្ធចែកចាយទឹកស្អាត ច្របូកច្របលាយចុលគ្នា ។
 • ភ្លៀងអាស៊ីត​...។

៤. ទីក្រុងនិងជនបទមានកង្វក់ទឹកដូចគ្នាព្រោះទីក្រុងក្ដី និងជនបទក្ដីសុទ្ធតែមានមនុស្ស និងសត្វរស់នៅដូចគ្នា ហើយមនុស្ស និងសត្វសុទ្ធតែធ្វើសកម្មភាពដូចៗគ្នា ។ ដូចនេះនៅទីក្រុងនិងជនសុទ្ធតែមានកង្វក់ដូចគ្នា ខុសគ្នាត្រង់ថាមានកង្វក់តិចកង្វក់ច្រើនតែប៉ុណ្ណោះទេ ។

៥. ប្រភពបំពុលទឹកដែលធ្វើឪ្យប្រទេសជឿនលឿន​ មានចំណាយអារម្មរណ៍ខ្លាំងគឺកាកសំណង់ឧស្សាហកម្ម និងបន្ទាប់មកពីបម្រើបម្រាស់ជីគីមីនិងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម ។

៦. កង្វក់ទឹកមានផលអាក្រក់ ដូចខាងក្រោម ៖

 • ធ្វើឪ្យប្រជាជនយ៉ាងហោចណាស់ ២៥ លាននាក់ នៅក្នុងនោះ ៦០% ជាកុមារ ត្រូវស្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំ
 • បណ្ដាលឪ្យកើតរោគងងឹតភ្នែក បង្កដោយជំងឺត្រាកូម ជំងឺគ្រុនពោះវៀន គ្រុនចាញ់ អាសន្នរោគ រលាកថ្លើម ដោយបរាសិតម្យ៉ាងឈ្មោះ Schistosomiasis ។
 • បាត់បង់ជីវសាស្រ្ដចម្រុះក្នុងទឹក...។

៧. ការត្រួតពិនិត្យកង្វក់ទឹកជាភារកិច្ចរបស់យើងគ្រប់រូប និងជាការងារចាំបាច់របស់រដ្ឋាភិបាល ជាពិសេសក្រសួងបរិស្ថានផ្ទាល់ដែលត្រូវយកចិត្តរទុកដាក់ខ្លាំងដល់ការការពារប្រភពធនធានទឹកទាំងអស់ ដោយលើកទិសដៅនិងវិធានការសម្រាប់អនុវត្តចំពោះមុខក៏ដូចទៅថ្ងៃអនាគត ។

៨. ចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលមានទិសដៅយុទ្ធសាស្រ្ដសម្រាប់រយៈពេលវែង ដើម្បីគ្រប់គ្រងទឹកប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាពនិងមាននិរន្ដភាព​ដោយមនុស្សគ្រន់រូបត្រូវបានទទួលទឹកស្អាតប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់និងត្រូវបានរួចផុតពីការគំរាមកំហែង​ ដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់បណ្ដាលមកពីបញ្ហាខ្វះទឹកស្អាតនិងបរិស្ថានទឹកមិនត្រូវបានបំពុល ដើម្បីជួយទ្រព្យខ្វះទឹកស្អាតនិងបរិស្ថានទឹកមិនត្រូវបានបំពុល ដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ដល់មច្ឆជាតិ ជីវៈចម្រុះ និងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទឹក ។

៩. ដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឪ្យមានកង្វក់ទឹក វិធានការដូចជា ៖

 • ប្រជាជនគ្រប់រូបគប្បីប្រើប្រាស់ទឹកដោយសារតីសន្សំសំចៃខ្ពស់
 • កុំប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត និងជីគីមី ព្រោះជីំគីមី ពុលមួយចំនួនអាចជ្រាបចូលទៅដល់ទឹកក្រោមដី​ជាហេតុនាំឪ្យទឹកខូចគុណភាព
 • ត្រូវពង្រីកការអនុវត្តវិស័យកសិកម្ម តាមកម្មវិធីឪ្យភីអ៊ិម ( IPM = វិធានចម្រុះថែទាំងដំណាំ ) ដោយមិនប្រើប្រាស់ថ្នាំខូចខាតគុណភាព
 • អប់រំប្រជាជនឪ្យច្បាស់អំពីបរិស្ថាននិងតម្លៃនៃការខូចខាតតាមរយៈប្រព័ន្ធឃោសនាគ្រប់រូបភាព បញ្ជូលការអប់រំ បរិស្ថានទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សា ចាប់ពីបឋមសសិក្សារហូតដល់ឧត្តមសិក្សា
 • ក្រសួងបរិស្ថានត្រូវមានឧបករណ៍វិភាគជាតិពុលដែលមាននៅលក្នុងទឹក
 • ធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំ នៅរាល់ប្រភពទាំងឡាយដែលធ្វើឪ្យមានកង្វក់ទឹក ។
 • ណែនាំអប់រំដល់ម្ចាស់រោងចក្រ សិប្បកម្ម សហគ្រាស រមណីយដ្ឋាន ភោនីយដ្ឋានឪ្យធ្វើសំអាតកាកសំណង់ទាំងឡាយ មុននឹងបង្ហូរចូលទៅតាមទឹក
 • បង្កើតក្រុមចុះត្រួតពិនិត្យនិងដាក់ពិន័យចំពោះអ្នកទាំងឡាយណាដែលបង្កឪ្យមានកង្វក់ទឹក ។


×

×

Tips to earn more points:

 • Get 2 point for each question.
 • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login