Point Center Login Help

ចង់ប្តូរការងារ ឬ កំពុងស្វែងរកការងារ​​ ផ្វើសារឥឡូវនេះ

១.ចូរអ្នកធ្វើការវិភាគតួរអង្គហំ ផានីត យ៉ាន ថៅកែ សែហ្វ។

២.តើកត្តាអ្វីខ្លះ ដែលនាំឱ្យហំសម្រេចចិត្តបើកឡានបុកថៅកែអុង ប៉ាងហុងលី? ការសម្រេចចិត្តប្រព្រឹត្តបែបនេះ បានជះឥទ្ធិពលចំពោះផ្លូវច្បាប់ ផ្លូវសីលធម៌ និងផ្លូវសាសនាយ៉ាងណាខ្លះ?

៣.តាមរយៈតួអង្គហំ ផានីត សែហ្វ បានផ្តល់តម្លៃអប់រំយ៉ាងណាខ្លះ?

៤.ចូរអ្នកធ្វើការបង្ហាញវិធីតែនិពន្ធនៃអត្ថបទល្ខោនខាងលើនេះ។

៥.ដោះឆ្លុះបញ្ជាំងតាមរយៈសកម្មភាពតួអង្គក្នុងរឿងនេះ ចូរអ្នកបង្ហាញពី សច្ចររស សង្គមរស តថរស វិររស កុសលរស។

៦.តើអត្តបទខាងលើ អ្នកនិពន្ធបានបង្ហាញពីប្រធានរឿងអ្វី លើកយកបញ្ហា អ្វីមកចោទ និងដោះស្រាយហើយមានគំនិតដឹកនាំ (ឧត្តមគតិរឿង) ដូចម្តេច?

 

ចម្លើយ

១.វិភាគតួអង្គៈ ហំ ផានីត យ៉ាន ថៅកែ សែហ្វៈ

+ ហំ

គុណសម្បត្តិៈ

 • ជាមនុស្សម៉ឹងម៉ាតគោរពសច្ចធម៌
 • ស្រលាញ់គ្រួសារ (ប្រពន្ធ កូន ម្តាយ)
 • មានទំនួលខុសត្រូវលើគ្រួសារ
 • ស្រលាញ់យុត្តិធម៌
 • មិនខ្លាចការគំរាមកំហែង

គុណវិបត្តិៈ

 • ហ៊ានប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិត ព្រោះជីវភាពផ្ទាល់ខ្លូន
 • ជាមនុស្សយកប្រាក់ជាធំ
 • បង្កទុកលំបាកដល់គ្រួសារ

+ ផានីតៈ

គុណសម្បត្តិ

 • ស្រលាញ់យុត្តិធម៌
 • ស្អប់ខ្ពើមអំពើពុករលួយ
 • ហ៊ានតតាំងនឹងមនុស្សទុច្ចរិត

គុណវិបត្តិ

 • ឆាប់ជឿទុកចិត្តថៅកែ (មុនដំបូង)
 • រៀនមិនពូកែ (ប្រឡងចេះតែធ្លាក់)

+ យ៉ាន

គុណសម្បត្តិ

 • ស្រលាញ់យុត្តិធម៌
 • ហ៊ាននិយាយតតាំងជាមួយប៉ូលីស

គុណវិបត្តិ

 • ឆាប់ភ័យ

+ ថៅកែ

គុណសម្បត្តិ

 • ផ្តល់ការងាឱ្យផានីតធ្វើ
 • ជួយសាងសង់សាលារៀន ទិញឆ្នោតវត្ថុ ជួយសមាគម សង់សាលាបាលី
 • ផ្តល់លុយកាក់ខ្លះៗដល់គ្រួសារហំ

គុណវិបត្តិ

 • ជាមនុស្សចិត្តចោរ (ថៅកែចិត្តចោរ)
 • មានគំនិតទុតិដ្ឋិនិយម (ឈ្លានីសអ្នករកស៊ីដូចគ្នា)
 • ជាមនុស្សយកលុយជាធំ
 • កេងប្រវញ្ចញើសឈាមកម្មករ
 • ជាមនុស្សមិនគោរពពាក្យសច្ចៈ
 • គ្មានសតិសប្បជញ្ញៈ
 • មិនប្រកាន់សច្ចៈធម៌

+ សែហ្វ

គុណសម្បត្តិ

 • គោរពតួនាទីជាប៉ូលីស

គុណវិបត្តិ

 • ស៊ីសំណូក
 • ប្រើអំពើហិង្សា
 • ចាប់អ្នកដែលគ្មានកំហុស (ឱ្យគេចាប់គង់)។

 

២.កត្តាដែលនាំឱ្យពូហំសម្រេចចិត្ត បើកឡានបុកថៅកែអុងប៉ាហុងលីគឺៈ

 • កត្តាជីវភាព (ដើម្បីប្រាក់ ១០,០០០ រៀល)
 • ការកៀបសង្កត់ពីថៅកែ។

ការសម្រេចចិត្តប្រព្រឹត្តបែបនេះ បានជះឥទ្ធិពលចំពោះផ្លូវច្បាប់ ផ្លូវសីលធម៌ និងផ្លូវសាសនា​ ដូចតទៅៈ

 • ផ្លូវច្បាប់ៈ ត្រូវមានទោស ពីបទបញ្ជាឱ្យគេសម្លាប់មនុស្សដោយចេតនា និងប្រព្រឹត្តអំពើឆបោក គឺបោកប្រាស់ពូហ៍។
 • ផ្លូវសីលធម៌ៈ ជាមនុស្សឃោរឃៅ អសីលធម៌ គ្មានសច្ចភាព
 • ផ្លូវសាសនាៈ ប្រព្រឹត្តខុសក្នុងទោសបាណាតិបាត និងមុសវាទ (ប្រើគេ ឱ្យបៀតបៀនអ្នកដទៃ និងពោលពាក្យកុហក)។

 

៣.កត្តាដែលតួអង្គហំ ផានីត សែហ្វ បានផ្តល់តំលៃអប់រំដូចតទៅៈ

 • កុំដើម្បីតែប្រាក់សុខចិត្តសម្លាប់មនុស្ស
 • ហ៊ាននិយាយការពិត ឬ ប្រកាន់សច្ចយុត្តិធម៌
 • មិនត្រូវយក់ញាតិ ដែលជាមនុស្សទុច្ចរិត
 • ត្រូវមានមនសិការ និង​ឧត្តមគិត
 • ក្នុងនាមជាមន្ត្រីនគរបាលមិនត្រូវលំអៀងតែម្ចាងៗ
 • មិនត្រូវប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយ ស៊ីសំណូកសូកប៉ាន់
 • មិនត្រូវខ្លាចការគៀបសង្គត់។

 

៤.វិធីតែងនិពន្ធនៅក្នុងអត្ថបទនេះមានដូចជាៈ

 • ពណ៍នាវិធីៈ អ្នកនិពន្ធបានប្រើដើម្បីរៀបរាប់ពីតួអង្គ “ គេឃើញផានីត នៅក្មេងរាងស្គម កំពុងកត់ត្រាចុះបញ្ជីសៀវភៅធំមួយ..”
 • សំវាទវិធីៈ អ្នកនិពន្ធបានធ្វើឱ្យតួអង្គនីមួយៗ និយាយឆ្លើយឆ្លងគ្នា “ លោកក្មួយមានរឿងអ្វី..? ” “ ពូក្រែង...”។
 • ឯកវាទវិធីៈ អ្នកនិពន្ធធ្វើឱ្យតួអង្គនិយាយម្នាក់ឯង “ នៅទីបំផុតខ្ញុំនៅតែម្នាក់ឯងទេដឹង...”។
 • ឧបមានវិធីៈ “ លុយរកបានដោយងាយ ចាយក៏ងាយប្រហែលជា មានឯកយកទៅលេងល្បែងចាញ់អស់ផងមើលទៅ... ” ។
 • វចនវិធីៈ អ្នកនិពន្ធបានប្រើពាក្យសាមញ្ញងាយយល់ (ពូហំ រឿងស្អិ អញ បងសុខ)
 • វចនាវិធីៈ អ្នកនិពន្ធសរសេរអត្ថបទជាពាក្យរាយ ដោយមានឃ្លាល្បះត្រឹមត្រូវ។

 

៥.ដោយឆ្លុះបញ្ជាំងតាមរយៈសកម្មភាពតួអង្គក្នុងរឿង បង្ហាញពីៈ

 • សច្ចរសៈ អ្នកនិពន្ធបានបង្ហាញពីសច្ចភាព ដែលថៅកែប្រព្រឹត្តចំពោះពូហំ
 • សង្គមរសៈ បញ្ហាទាំងអស់នៅក្នុងរឿងនេះ ពិតជាមានពិតជាក់ស្តែងនៅក្នុងសង្គម។ បង្ហាញពីសង្គមមួយដែលពោរពេញដោយការជិះជាន់ អយុត្តិធម៌ ដោយអំណាចទឹកប្រាក់
 • តថរសៈ អត្ថបទនេះបានបង្ហាញពីស្ថានភាពពិតជាក់ស្តែងនៅក្នុងសង្គមមនុស្សបច្ចុប្បន្ន។
 • វិររសៈ តួអង្គហំ តំណាងឱ្យវិរភាព អង់អាចក្លាហាន ហ៊ានតស៊ូ តបតជាមួយថៅកែដែលមានចិត្តទុរកយស ចិត្តចោរកំណាច។
 • កុសលរសៈ អ្នកនិពន្ធបានអប់រំមនុស្សកុំឱ្យប្រព្រឹត្តនូវអំពើទុច្ចរិត ត្រូវប្រកាន់នូវសច្ចយុត្តិធម៌

 

៦.អត្ថបទខាងលើ អ្នកនិពន្ធបានបង្ហាញពីអំពើអាក្រក់ របស់ថៅកែដែលមានចិត្តជាចោរ និងឃោរឃៅ អាងទឹកប្រាក់អាងអំណាច។ ហើយបានលើកយកបញ្ហាដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គមខ្មែរដែលទើបរួចផុតពិ នឹមអាណានិគមបារាំង។ បញ្ហាទាំងនោះ មានបញ្ហាកេងប្រវញ្ចកម្លាំងកម្មករ បញ្ហាអំពើពុករលួយ ស៊ីសំណូកសូកប៉ាន់ជាដើម។ ក្នុងអត្ថបទដកស្រង់ខាងលើនេះមានគំនិតចង់ឱ្យមនុស្ស រស់នៅក្នុងសង្គមត្រូវចេះតស៊ូ ពីការកៀបសង្កត់ពីសំណាក់នាយទុន ឱ្យចេះស្រលាញ់ យុត្តិធម៌ ស្អប់ខ្ពើមអំពើពុករលួយ ស្អប់ខ្ពើមការកៀបសង្គត់ មិនត្រូវខ្លាចញញើតចំពោះការជិះជាន់ ពីសំណាក់អ្នកមានប្រាក់ និងអំណាច។ ម៉្យាងទៀតកុំនាមជាប៉ូលីស ជាសមត្ថកិច្ចមិនត្រូវសីសំណូក សូកប៉ាន់ គឺត្រូវតែបម្រើដល់ប្រជាជនស្លូតត្រង់។×

×

Tips to earn more points:

 • Get 2 point for each question.
 • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login