Point Center Login Help

ចង់ប្តូរការងារ ឬ កំពុងស្វែងរកការងារ​​ ផ្វើសារឥឡូវនេះ

សំណួរ

១. ចូរសាកល្បងបកស្រាយតំណាំងទីឧស្សាហកម្មនៅប្រទេសបារាំងឆ្នាំ ១៧៨០ ។

២. ចូរសាកល្បងបកស្រាយតំណាំងទីឧស្សាហកម្មនៅប្រទេសបារាំងនៅរវាងឆ្នាំ ១៨៨០​។

៣. ចូរសាងល្បងបកស្រាយតំណាំងទីឧស្សាហកម្មនៅប្រទេសបារាំងរវាងឆ្នាំ ១៩៣០ ។

៤. តើអ្វីខ្លះជាធាតុសំខាន់ៗនៃទេសភាពតំបន់ស្លដែកនេះ ?

៥. ហេតុអ្វីបានជាគេចាត់ទុកទេសនេះ ជាគំរូនៃអាងឧស្សាហកម្មបុរាណមួយ ?

ចម្លើយ

១. នៅស.វទី​១៨ ផលិតកម្មគ្រឿងសម្ភារៈ ក្រៅពីឧបករណ៍កសិកម្ម តែងតេជួយការលំបាកភាពអន់ថយផ្អែកគមនាគមន៍ ភាពក្រខ្សត់និងតម្លៃខ្ពស់នៃធាតុជម្រុញឪ្យកសិករផលិតឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនឯង ។ គេឃើញមានការតាំងទីរោងក្រធ្យូងថ្ម លោហកម្មវៃ អំបោះនិងតម្បាញ ឡែន និង កប្បាស់ ។

២. ប្រទេសបារាំងបានអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មដោយសារកំលាំងពលករនៃទឹកហូរនិងខ្យល់បក់ ការប្រើប្រាស់ថាមពលរស់ អាចឪ្យរោងចក្រឧស្សាហហកម្មបានប្រមូលផ្ដុំនៅតាមព្រៃឈើឬ ប្រពភទឹក​ផលិតកម្មក្នុងបរិមាណតិចតួច ត្រូវការធនធានមានកម្រិតដូចជា អណ្ដូងរ៉ែកណ្ដាលវាល ។

៣. នៅប្ររទេសបារាំងឆ្នាំ ១៩៣០ តំណាំងទីឧស្សាហកម្មបានរីករលូតលាស់ដោយអភិវឌ្ឍរោងចក្រឧស្សាហកម្មក្បែររូបធាតុដើម ឆ្នេរសមុទ្រ ថាមពល ។ ជាពិសេសបានកែប្រែវិធីផ្សេងៗ ដោយប្រមូលផ្ដុំ បង្កើតរចនាសម័្ពន្ធឧស្សាហកម្មដែលមានវិបត្តិ តាមមធ្យោបាយស្វ័យប្រវត្តិកម្ម ។​ វាជាបដិវត្តន៍បច្ចេកទេស (គ្រឿងយន្ដ ជំនួសឧបករណ៍ ) និងនៅពេលនោះគេឃើញមានតំណាំងរួមគ្នាតែម្ដង ) និងបដិវត្តន៍ថាមពល ( បម្រើបម្រាស់ម៉ាស៊ីននដើរដោយចំហារួមម្ដង ) ។ នៅពេលនោះគេឃើញមានតំណាំងទីរោងចក្រ ដូចជា រោងចក្រ ដូចជា រោងចក្រធ្យូងថ្ម ឧស្សាហកម្មដែក ប្រេងកាត  អាលុយមីញ៉ូម ឧស្សាហកម្មគីមី ឡែន កប្បាស និងសូត្រ ។

៤. ធាតុសំខាន់ៗនៃទេសភាពតំបន់ស្លដែក មានលក្ខណៈប្រមូលផ្ដុំឧស្សាហកម្ម តាមបែបឧស្សាហកម្មទាក់ទាញ ឧស្សាហកម្ម​ ឬ ឧស្សាហកម្មដែលនៅរាយប៉ាយតាមទីក្រុងក្នុងភូមិ តាមបណ្ដោយទន្លេឬក្នុងព្រៃ ។
៥. បានជាគេចាត់ទុកថាទេសភាពនេះ ជាគំរូនៃអាឧស្សាហកម្មបុរាណ ព្រោះការរៀបរយបែបនេះធ្វើឡើងទេសភាពឧស្សាហកម្មមានទេសភាពប្លែកៗ ពីគ្នាទៅតាមតំបន់នីមួយៗ ។

៦. តើសកម្មភាពឧស្សាហកម្មមុនសតវត្សទី ១៨ មានការវិវត្តដូចម្ដេច ?

តាំងពីសម័យបុរេប្រវត្តិមកដល់សតវត្សទី ១៨ ផលិតកម្មគ្រឿងសម្ភារៈក្រៅពីឧបករណ៍កសិកម្មតែងជួបការលំបាក ភាពអន់ថយផ្នែកគមនាគមន៍ភាពក្រខ្សត់និងតម្លៃខ្ពស់នៃរូបធាតុដើម ជំរុញឪ្យកសិករផលិតផលឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនឯង ។ បន្ដិចក្រោយមក ការងារសិប្បកម្មក៏លេចរូបរាងឡើងពិសេសនៅទីក្រុងដែលប្រព្រឹត្តិទៅក្នុងរោងជាងគ្រួសារ ហើយបានប្រមូលផ្ដុំនិងចងក្រងជាសមាគមមុខរបរ ។

          នៅក្នុងសតវត្សទី ១៧ កម្មន្ដសាលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានសិប្បករជាច្រើនរយនាក់ចូលរួមនិងទទួលបានការបែងចែកការងារផង ។ កំពុងផែនានាដែលអនុគ្រោះដល់ពាណិជ្ជកម្មអាណានិគមបានក្លាយជាបជ្ឃមណ្ឌលឧស្សាហកម្មដ៏សំខាន់ ។

          ជារឿងៗទីផ្សារដែលមានកំណត់ផងនោះ តម្រូវឪ្យមានការបំបែកការងារក្នុងលំហ ។ កម្លាំងចលករនៃទឹកហូរនិងខ្យល់បក់ ការប្រើប្រាស់ថាមពលអុស​អាចឪ្យគេតាំងទីរោងចក្ររឧស្សាហកម្មបានច្រើនកន្លែងនៅតាមព្រៃឈើ ឬ ក្បែរផ្លូវទឹក ។ ផលិតកម្មក្នុងបរិមាណតិចតួចត្រូវការតែធនធានមានកម្រិរដូចជា អណ្ដូងរ៉ែកណ្ដាលវាល ។

៧. តើបណ្ដុំឧស្សាហកម្មនៅសតវត្សទី ១៩ កើតឡើងដោយសារកត្តាអ្វីខ្លះ ?
បណ្ដុំឧស្សាហកម្មនៅសតវត្សទី ១៩ កើតឡើងដោយសារកត្តា ៖

  • បម្រើបម្រាស់ថាមពលធ្យូងថ្ម ធ្វើឪ្យតំបន់អាចធ្យូងមានការរីកចម្រើនដោយបានប្រមូលផ្ដុំកម្មករនិងឧស្សាហកម្ម (​ឧស្សាហកម្មដែក ឧស្សាហកម្មវាយនភ័ណ្ឌ)
  • បម្រើបម្រាស់អគ្គីសនីបានរីកសាយភាពហើយម៉ាស៊ីនផ្ទុះដែលដើរដោយថាមពលប្រេងកាតក៏បានបង្កើតឡើង
  • រោងចក្រអគ្គិសនីបានទាក់ទាញឧស្សាហកម្មឪ្យមកតាំងទីនៅតាមជ្រលងភ្នំ
  • អាងអណ្ដូងរ៉ែនៅតែជាកន្លែងទាក់ទាញមនុស្សឪ្យចូលទៅរស់នៅ ។

៨. តើលំហឧស្សាហកម្មបច្ចុប្បន្នមានទម្រង់ដូចម្ដេចខ្លះ ?

តាំងពីជាង ៤០ ឆ្នាំកមហើយឧស្សាហកម្មទទួលបានផលចំណេញច្រើនពីបំណែកចែកលំហថាមពល និងទទួលបានបំណស់ប្ដូរបច្ចេកទេសយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ( ​ស្វ័យប្រវត្តបនីយកម្ម មនុស្សយន្ដបនីយកម្ម ផលិតផលថ្មី ) ។ ឧស្សាហកម្ម ហាក់ដូចជាលែងទាក់ទិនទៅនឹងសង្កាត់កម្មករទៀតហើយ ។ មណ្ឌលឧស្សាហកម្មផ្សេងៗគ្នា ត្រូវបានរៀបចំនៅនឹងសង្គាត់កម្មករទៀតហើយ ។ មណ្ឌលឧស្សាហកម្មផ្សេងៗគ្នាត្រូវបានរៀបចំនៅតាមបរិមណ្ឌលក្រុងដោយមិនបានធើ្វឪ្យបាត់បង់ទេសភាពឥតសណ្ដាប់ធ្នាប់នៃបណ្ដុំទីក្រុងដោយមុនមកនោះទេ ។ តំណាងទីថ្មីៗឆនៃឧស្សាហកម្មស្រួចស្រាល់ឬក្រៅពីក្ដីត្រូវតែពីភាពស្អាត ពោលគឺសាងល្បងបង្ហាញនូវស្នាដៃថ្មីមួយ ព្រមតាំងក្របខ័ណ្ឌជីវភាពមួយឪ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើង ។

ការដាក់តំបន់ឆ្នេរទៅជាតំបន់ឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់​ទាមទារភាពធំធេងនៃសំណង់ដូចជា ឡស្លដែកធុនយក្ស ដើម្បីសម្រេចឪ្យបាននូវសេដ្ឋកិច្ចមាត្រដ្ឋាន ។×

×

Tips to earn more points:

  • Get 2 point for each question.
  • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login