Point Center Login Help

ចង់ប្តូរការងារ ឬ កំពុងស្វែងរកការងារ​​ ផ្វើសារឥឡូវនេះ

សំណួរ 

១. តើ”លោកខាងជើង” គ្រប់សង្កត់ឯងយ៉ាងដូចម្តេច ?

២. តើ”លោកខាងត្បូង” ត្រូវគេគ្របសង្កត់របៀបណា ?

៣. តើវិសមភាពនៃបណ្តូរមានដូចម្តេចខ្លះ ?

៤. តើភាពផ្ទុយគ្នារវាងលោកខាងជើង និងលោកខាងត្បូង មានការវិវត្តដូចម្តេច ?

៥. ចូរបង្ហាញឃើញថាមានលោកខាងជើងច្រើន ហើយលោកខាងត្បូងមានច្រើនដែរ ។

៦. “ជំនួយទ្វេភាគឺក្លាយជាឩបករណ៍យុទ្ធសាស្រ្តរបស់មហាអំណាច” ។ ចូរពន្យល់ ។

៧. តើជំនួយសាធារណៈសម្រាប់អភិវឌ្ឍមានឥទ្ធិពលដូចម្តេចខ្លះ ?

៨. តើជំនួយចំណីអាហារមានសារៈសំខាន់ដែរឬទេ ? ចូរពន្យល់ ។

៩. ដើម្បីសម្រេចបាននូវការអភិវឌ្ឍមួយមិនសូវខុសគ្នាខ្លាំង តើប្រទេសទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកត្រូវធ្វើដូចម្តេច ?

ចម្លើយ

១. “លោកខាងជើង” គ្របសង្កត់គេឯងដោយលក់ផលិតឩស្សាហកម្មក្នុងតម្លៃខ្ពស់ ហើយទិញផលិតផលដើមក្នុងតម្លៃថោក ។

២. លោកខាងជើង” គ្រប់សង្កត់ដោយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍតែង លក់ផលិតដើម (គ្រឿងបរិភោគកសិកម្មផលិតផលរ៉ែ ឬថាមពល)  ទៅឱ្យប្រទេសអភិវឌ្ឍដោយតម្លៃថោកនិងទិញមកវិញនូវផលិតផលឧស្សាហកម្មដោយតម្លៃខ្ពស់ ។ ម៉្យាងទៀត ប្រទេសលោកខាងត្បូងជានិច្ចកាលត្រូវគ្របសង្កត់ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មពីសំណាក់ប្រទេសលោកខាងជើងតាំងពីយូរយារមកហើយ ។

៣. វិសមភាពនៃបណ្តូរកើតឡើងដោយកត្តាពីរយ៉ាង គឺលើតម្លៃនិងទម្ងន់ ។ ដោយប្រទេសអភិវឌ្ឍមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាលើទម្ងន់សេដ្ឋកិច្ច បច្ចេកវិទ្យា ហិរញ្ញវត្ថុ និងវប្បធម៌ផងដែរនិងភាពម្ចាស់ការលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននិងទីផ្សារ ។

៤. ភាពផ្ទុយគ្នារវាងលោកខាងជើង និងលោកខាងត្បូង មានការវិវត្តចេញពីភាពផ្ទុយគ្នារវាងប្រទេសមេអាណានិគម និងប្រទេសក្រោមនឹមអាណានិគម និងបន្តបន្ទាប់មទៀតគឺជាភាពផ្ទុយគ្នារវាងតតិយលោកប្រទេសអភិវឌ្ឍ ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ ប្រទេសអភិវឌ្ឍ និងរហូតមកដល់លោកខាងត្យូង លោកខាងជើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ។

៥. ប្រទេសលោកខាងត្បូងជានិច្ចកាល ត្រូវគ្របសង្កត់ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មពីសំណាក់ប្រទេសលោកខាងជើងតាំងពីរយូរយារមកហើយ ។ ប៉ុន្តែដោយមានការអភិវឌ្ឍ លោកខាងជើងក៏ត្រូវរងនូវការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងខ្លាំង ក្លាពីសំណាក់ប្រទេសខ្លះនៃលោកខាងត្បូងលើមុនទំនិញ វាយនភ័ណ្ឌ ដែកថែប រថយ​ន្ត ម៉ាញេ តូមស្កូប និងអាវុធដែរ ។ កត្តានៅនាំឱ្យបរទេសលោកខាងជើងមានចំនួនច្រើន ។ ដូចគ្នានេះដែរ ដោយសារវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច វិបត្តិនយោបាយ ឬគ្រោះធម្មជាតិនៅបណ្តាលប្រទេសអភិវឌ្ឍមួយចំនួននាំឱ្យប្រទេសទាំងនោះមានឱនភាពសេដ្ឋកិច្ច នាំឱ្យប្រទេសទាំងនោះធ្លាក់ចូលក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ ។ ម៉្យាងទៀតការបែករដ្ឋថ្មីៗ ពីបណ្តាប្រទេសអភិវឌ្ឍនាំឱ្យរដ្ឋទាំងនោះមានសេដ្ឋកិច្ចអន់ថយ ហើយត្រូវចាត់ទកជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ ។ អាស្រ័យហេតុនេះប្រទេសលោកខាងត្បូងក៏មានចំនួនច្រើនដែរ ។

៦. “ជំនួយទ្វេភាគឺក្លាយជាឩបករណ៍យុទ្ធសាស្រ្តរបស់មហាអំណាច” ។ ដោយប្រទេសអំណាចជួយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ គឺគតែងតែគិតពីផលចំណេញទៅថ្ងៃអនាគត ។ ម៉្យាងវិញទៀតតាមរយៈជំនួយនេះវាអាចជះឥទ្ធិពលដល់អ្នកទទួលជំនួយដែរហើយប្រទេសទាំងនោះ នឹងក្លាយជាទីផ្សារនៃប្រទេសម្ចាស់ជំនួយជាក់ជាមិនខាន ។

៧. ឥទ្ធិពលជំនួយសាធារណៈសម្រាប់អភិវឌ្ឍ គឺអាចឱ្យគេដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនតាមកាលៈទេសៈ (ទុរ្កិក្ស ទឹកជំនន់) និងបង្កើតបានាជាមូលដ្ឋាននៃការអភិវឌ្ឍ (ការបញ្ចូលទឹក ផ្លូវថ្នល់ ថាមពល ការសិក្សាអប់រំ) ក្នុងពេលជាមួយគ្នា ។

៨. ជំនួយចំណីអាហារមានសារៈសំខាន់ណាស់ ព្រោះអាចធានាការរស់រានរបស់ប្រជាជន និងរដ្ឋខ្លះសម្រាប់ពេលមួយជាពិសេសអាព្រិចក្បែរសាហារ៉ាដែលអត់់ឃ្លាន ។

៩. ដើម្បីសម្រេចបាននូវការអភិវឌ្ឍមួយមិនសូវខុសគ្នាខ្លាំង ប្រទេសទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកត្រូវ ៖

  • អង្គការសហប្រជាតិ​បានខិតខំបង្កើត “ទស្សនៈសេដ្ឋកិច្ចថ្មី” មួយជាអន្តរជាតិសំដៅបង្កើនតម្លៃលក់រូបធាតុដើមរបស់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ ។
  • ជួយដល់ឩស្សាហូបនីយកម្មនិងកំណែទម្រង់រូបិយវត្ថុមួយដែលផ្តល់ភាពអនុគ្រោះជាង ។
  • ប្រទេសអភិវឌ្ឍអនុញ្ញាតឱ្យប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនាំចូលនូវមុនទំនិញរបស់ខ្លួនដោយរួចពន្ធ ឬជាប់ពន្ធតិចតូច ។


×

×

Tips to earn more points:

  • Get 2 point for each question.
  • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login