Point Center Login Help

ចង់ប្តូរការងារ ឬ កំពុងស្វែងរកការងារ​​ ផ្វើសារឥឡូវនេះ

Answer 1


អគ្គលេខាអង្គការសហប្រជាជាតិមាន ៨ រូបគឺ

  • លោក ទ្រីវលី (១៩៤៦-១៩៥២) សញ្ញាតិណរវែស
  • លោក ដាក់មាំម៉ាសូល (១៩៥៣-១៩៦១) ជនជាតិស៊ុយអ៊ែត
  • លោក អ៊ូថាន់ (១៩៦១-១៩៧១) ជនជាតិភូមា
  • លោក គៀតវាលហែម (១៩៧២-១៩៨១) ជនជាតិអូទ្រីស
  • លោក សាវីយេប៉េរេដឺគូអេឡា ( ១៩៨២-១៩៩១) ជនជាតិអេស៊ីប
  • លោក ប៊ូត្រូសប៊ូត្រូសកាលី (១៩៩២-១៩៩៧) ជនជាតិកាណា
  • លោក បានគីមូន (២០០៧-២០១២) ជនជាតិកូរ៉េ ។

Login or Register to Share Login

×

×

Tips to earn more points:

  • Get 2 point for each question.
  • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login