Point Center Login Help

ចង់ប្តូរការងារ ឬ កំពុងស្វែងរកការងារ​​ ផ្វើសារឥឡូវនេះ

Answer 1


នាម ឆ្នាំសោយរាជ្យមរណៈនាម​និងការគោរពអទិទេពរបស់ព្រះមហាក្សត្រសម័យអង្គរ៖

 1. ព្រះបាទជ័យវម៌្មទី២ ( ៨០២ .៨៥០គ.ស ) មាននាមសោយរាជ្យ ថាធូលីព្រះបាទធូលីជេង វ្រះកម្រងតេងអញគ្រីជយវម៌្មទេវ និងបច្ឆាមរណៈនាមថា បរមេស្វរវល្លភៈ ទ្រង់គោរពព្រះសិវៈឬព្រះឥសូរ ។ គ្រី = ស្រី ។
 2. ព្រះបាទជ័យវម៌្មទី៣ ( ៨៥០ . ៨៧៧គ.ស ) មាននាមសោយរាជ្យថា ធូលីជេងវ្រះកម្រតេងអញ គ្រីជយវម៌្មទេវនិងមច្ឆារណៈ នាមថា​វិស្ណុលោក ទ្រង់គោរពព្រះវិស្ណុ ។
 3. ព្រះបាទឥន្រ្ទវម៌្មទី១ ៨៧៧.៨៨៩គ.ស​ មាននាមសោយរាជ្យលថា ធូលីជេងវ្រះកម្រងតេងអញគ្រីឥន្រ្ទវម៌្មទេវមានមរណៈនាមថា ឦស្វរលោក ទ្រង់គោរពព្រះសិវៈព្រះឥសូរ ។
 4. ព្រះបាទយសោវម៌្មទី១ ៨៨៩.៩០០ គ.ស​មាននាមសោយរាជ្យថា ធូលីជេងវ្រះកម្រងតេងអញគ្រីយសោយវម៌្មទេវមានមរណនាមថា បរមសិវលោក ទ្រង់គោរពព្រះសិវៈ ឬព្រះឥសូរ ។
 5. ព្រះបាទហស៌វម៌្មទី១ ៩០០.៩២៣គ.ស មាននាមសោយរាជ្យថា ធូលីជេងវ្រះកម្រងតេងអញគ្រីះស៌វម៌្មទេវមានបច្ឆាមរណៈនាមថា រុទ្រលោក ទ្រង់គោរពព្រះសិវៈ ឬព្រះឥសូរ ។
 6. ព្រះបាទជ័យវម៌្មទី៤ ៩២១. ៩៤១ គ.ស មាននាមសោយរាជ្យថា ធូលីវ្យះបាទធូលីជេងវ្រះកម្រងតេងអញគ្រីជយវម៌្មទេវ មានមរណៈនាមថា បរមសិវបទ ទ្រង់គោរពព្រះសិវៈឬព្រះឥសូរ ។
 7. ព្រះបាទហស៌វម៌្មទី២ ៩៤២.៩៤៤ គ.ស មាននាមសោយរាជ្យថា ធូលីវ្រះបាទធូលីជេងវ្រះកម្រងតេងអញគ្រីហស៌វម៌្មទេវ មាននាមមរណៈនាមថា វ្យហ្មលោក= ព្រហ្មលោកទ្រង់គោរពព្រះព្រហ្ម ។
 8. ព្រះបាទរាជេន្រ្ទវម៌្ម ៩៤៤. ៩៦៨គ.ស មាននាមសោយរាជ្យថា ធូលីវ្យះបាទធូលីជេងវ្រះកម្រងតេងអញគ្រីរាជេន្រ្ទវម៌្មទេវ មានមរណៈនាមថាសិវលោកទ្រង់គោរពព្រះសិវៈ ឬព្រះឥសូរ ។
 9. ព្រះបាទជ័យវម៌្មទី៥ ៩៦៨.១០០០គ.ស មាននាមសោយរាជ្យថា​ធូលីវ្យះបាទធូលីជេងវ្រះកម្រងតេងអញគ្រីជយវម៌្មទេវ មានមរណៈនាមថាបរមវីរលោក ទ្រង់គោរពព្រះសិវៈឬ ព្រះឥសូរ ។
 10. ព្រះបាទឧទយាទិត្យ វម៌្មទី១ ១០០១. ១០០២គ.ស មាននាមសោយរាជ្យថា ធូលីវ្រះបាទធូលីជេងវ្រះកម្រងតេងអញគ្រីឧទយាវម៌្មទេវ ព្រះអង្គរគ្មានមរណៈនាមទេ ទ្រង់គោរពព្រះសិវៈ ។
 11. ព្រះបាទជ័យវីរវម៌្ម ១០០២. ១០១០គ.ស មាននាមសោយរាជ្យថា ធូលីវ្រះបាទជេងវ្រះកម្រងតេងអញគ្រីជយវីរវម៌្មទេវ ព្រះអង្គគ្មានមរណៈនាមទេ ទ្រង់គោរពព្រះសិវៈ ។
 12. ព្រះសូរ្យវម៌្មទី១ ១០០២ .១០៥០ គ.សមាននាមសោយរាជ្យថា ធូលីវ្រះបាទកម្រងតេងកំត្វនអញគ្រីសូរវម៌្មទេវ ទ្រង់មានមរណៈមានថា បរមនិវ៌្វាណបទ ទ្រង់គោរពព្រះសិវៈ ។
 13. ព្រះបាទឧទយាទិត្យវម៌្មទី២ ១០៥០,១០៦៦គ.ស​មាននាមសោយរាជ្យថា ធូលីវ្រះបាទធូលីជេងវ្រះកម្រងតេងអញគ្រីឧទយាទិត្យវម៌្មទេវ ទ្រង់គ្មានមរណៈនាមទេ ទ្រង់គោរពព្រះសិវៈ ។
 14. ព្រះបាទសហ៌វម៌្មទី៣ ១០៦៦. ១០៨០ គ.ស មាននាមសោយរាជ្យថា ធូលីវ្យះបាទធូលីជេងវ្យះកម្រងតេងអញគ្រីហស៌វម៌្មទេវ មាននមរណៈនាមថាសទាសិវបទ ទ្រង់គោរពព្រះសិវៈ ។
 15. នបតីន្រ្ទវម៌្ម = នឬបតិន្រ្ទវម៌្ម ១០៨០ , ១១១៣ គ.ស​មាននាមសោយរាជ្យថា វ្រះបាទកម្រងតេងអញគ្រីបនតីន្រ្ទវម៌្មទេវ ព្រះអង្គគ្មានមរណៈទេ ទ្រង់គោរពព្រះសិវៈ ។
 16. ព្រះបាទជ័យវម៌្មទី៦ ១០៨០ ,១១០៧គ.ស មាននាមសោយរាជ្យថា ធូលីវ្យះបាទធូលីជេងវ្យះកម្រងតេងអញគ្រីជយវម៌្មទេវ មានមរណៈនាមថា បរមកៃវល្យបទ ទ្រង់គោរពព្រះសិវៈ ។
 17. ព្រះបាទធរណិន្រ្ទវម៌្មទី១ ១១០៧. ១១១៣គ.​សមាននាមសោយរាជ្យថា ធូលីវ្រះបាទធូលីជេងវ្រះកម្រងតេងអញគ្រីធរណិន្រ្ទវម៌្មទេវ មានមរណៈនាមថា បរមនិស្កលបទទ្រង់គោរពព្រះសិវៈ ។
 18. ព្រះបាទសូរ្យវម៌្មទី២ ១១១២. ១១៥០ គ.ស​មាននាមសោយរាជ្យថា ធូលីវ្រះបាទធូលីជេងវ្រះកម្រងតេងអញគ្រីសូរ្យវម៌្មទេវ មានមរណៈនាមថា​បរមវិស្ណុលោក ទ្រង់គោរពព្រះវិស្ណុ ឬព្រះនរាយណ៍ ។
 19. ព្រះបាទធរណិន្រ្ទវម៌្មទី២ ១១៥០. ១១៦០គ.ស​មិនមាននាមភាសាខ្មែរឡើយ មាននាមជាភាសាសំស្ត្រឹតថា​ធរណិន្រ្ទវម៌្មទេវ និងគ្មានមរណៈនាមទេ ។
 20. ព្រះបាទយសោវម៌្មទី២ ១១៦០. ១១៦៧ គ.ស គេមិនឃើញមានឈ្មោះពេញជាភាសាខ្មែរ មានតែនៅក្នុងសិលាចារឹកបន្ទាយឆ្មារ k. ២២៧ សរសេរថា វ្យះបាទគ្រីយគោវម៌្មទេវ ព្រះអង្គគ្មានមរណៈនាមទេ មិនដឹងថាព្រះអង្គរគោរពអទិទេពអ្វីនោះទៀត ។
 21. ព្រះបាទត្រិភុវនាទិត្យ ១១៦៥. ១១៧៧គ.ស មាននាមសោយរាជ្យថា​ធូលីវ្រះបាទធូលីជេងវ្រះកម្រងតេង អញគ្រីត្រិភវនាទិត្យវម៌្មទេវ  ព្រះអង្គគ្មានមរណៈនាមទេ មិនដឹងថាទ្រង់គោរពសាសនាអ្វី​ ?
 22. ព្រះបាទជយវម៌្មទី៧ ១១៨១.១២១៨គ.ស​គេមិនបានរកឃើញ​នាមព្រះអង្គសោយរាជ្យ​ ជាភាសាខ្មែរទេមានតែភាសាបាលីសំស្ត្រឹតសរសេរថា ជយវម៌្មទេវមានមរណៈនាមថា មហាបរមសៅគតបទ ទ្រង់គោរពព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយាន ប្រើភាសាសំស្ត្រឹតជាយាន ។
 23. ព្រះបាទឥន្រ្ទវម៌្មទី២ ១២២០. ៤៣ គ.ស​ គេមិនបានរកឃើញនាមព្រះអង្គសោយរាជ្យ ជាភាសាខ្មែរទេ មានតែនៅក្នុងភាសាសំស្រ្តឹត កសរសេរថាឥន្រ្ទវម៌្មទេវ គេពុំបានរកឃើញមរណៈនាមនោះទេ ទ្រង់គោរពព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយាន ។
 24. ព្រះបាទជយវម៌្មទី៨ ១២៤៣.១២៩៥ គ.ស​មាននាមសោយរាជ្យថា​ វ្រះបាទកម្រងតេងអញ គ្រីជយវម៌្មមានមរណៈនាមថា បរមេស្វរបទទ្រង់គោរពព្រះសិវៈ ។
 25. ព្រះបាទស្រីន្រ្ទវម៌្ម ១២៩៥.១៣០៧​គ.ស មាននាមសោយរាជ្យថា វ្រះបាទកម្រងតេងអញគ្រីស្រីន្រ្ទជយវម៌្មមានមរណៈនាមថា ស្រីន្រ្ទសុគត ទ្រង់គោរពព្រះពុទ្ធសាសនាហីនយាន ។
 26. ព្រះបាទស្រីន្រ្ទជ័យវម៌្ម ១៣០៧. ១៣២៧ គ.ស​ មាននាមសសោយរាជ្យថា វ្រះបាទកម្រងតេងអញគ្រីស្រីន្រ្ទជយវម៌្មទេវ ព្រះអង្គគ្មាននាមមរណៈទេ ទ្រង់គោរពព្រះពុទ្ធសាសនានិកាយហីណយាន ។
 27. ព្រះបាទជ័យវម៌្មទី៩ ១៣២៧. ១៣៥.... ? គ.ស​មាននាមសោយរាជ្យ ថា​ វ្រះបាទកម្រងតេងអញគ្រីជយវម៌្មទេវ មានមរណៈនាមថា ជយវម៌្មបរមេស្វរ ទ្រង់គោរពព្រះសិវៈ ។  
 28. ព្រះបាទឦសានវម៌្មទី២​ ៩២៥.៩២៨ គ.ស​មាននាមសោយរាជ្យថា ធូលីជេងវ្រះកម្រងតេងអញគ្រីឦសានវម៌្មទេវ មានមរណៈនាមថា បរមរុទ្រុលោក ទ្រង់គោរពព្រះសិវៈ ឬព្រះឥសូរ ។

Answer 2


នាម ឆ្នាំសោយរាជ្យមរណៈនាម​និងការគោរពអទិទេពរបស់ព្រះមហាក្សត្រសម័យអង្គរ៖

 1. ព្រះបាទជ័យវម៌្មទី២ ( ៨០២ .៨៥០គ.ស ) មាននាមសោយរាជ្យ ថាធូលីព្រះបាទធូលីជេង វ្រះកម្រងតេងអញគ្រីជយវម៌្មទេវ និងបច្ឆាមរណៈនាមថា បរមេស្វរវល្លភៈ ទ្រង់គោរពព្រះសិវៈឬព្រះឥសូរ ។ គ្រី = ស្រី ។
 2. ព្រះបាទជ័យវម៌្មទី៣ ( ៨៥០ . ៨៧៧គ.ស ) មាននាមសោយរាជ្យថា ធូលីជេងវ្រះកម្រតេងអញ គ្រីជយវម៌្មទេវនិងមច្ឆារណៈ នាមថា​វិស្ណុលោក ទ្រង់គោរពព្រះវិស្ណុ ។
 3. ព្រះបាទឥន្រ្ទវម៌្មទី១ ៨៧៧.៨៨៩គ.ស​ មាននាមសោយរាជ្យលថា ធូលីជេងវ្រះកម្រងតេងអញគ្រីឥន្រ្ទវម៌្មទេវមានមរណៈនាមថា ឦស្វរលោក ទ្រង់គោរពព្រះសិវៈព្រះឥសូរ ។
 4. ព្រះបាទយសោវម៌្មទី១ ៨៨៩.៩០០ គ.ស​មាននាមសោយរាជ្យថា ធូលីជេងវ្រះកម្រងតេងអញគ្រីយសោយវម៌្មទេវមានមរណនាមថា បរមសិវលោក ទ្រង់គោរពព្រះសិវៈ ឬព្រះឥសូរ ។
 5. ព្រះបាទហស៌វម៌្មទី១ ៩០០.៩២៣គ.ស មាននាមសោយរាជ្យថា ធូលីជេងវ្រះកម្រងតេងអញគ្រីះស៌វម៌្មទេវមានបច្ឆាមរណៈនាមថា រុទ្រលោក ទ្រង់គោរពព្រះសិវៈ ឬព្រះឥសូរ ។
 6. ព្រះបាទជ័យវម៌្មទី៤ ៩២១. ៩៤១ គ.ស មាននាមសោយរាជ្យថា ធូលីវ្យះបាទធូលីជេងវ្រះកម្រងតេងអញគ្រីជយវម៌្មទេវ មានមរណៈនាមថា បរមសិវបទ ទ្រង់គោរពព្រះសិវៈឬព្រះឥសូរ ។
 7. ព្រះបាទហស៌វម៌្មទី២ ៩៤២.៩៤៤ គ.ស មាននាមសោយរាជ្យថា ធូលីវ្រះបាទធូលីជេងវ្រះកម្រងតេងអញគ្រីហស៌វម៌្មទេវ មាននាមមរណៈនាមថា វ្យហ្មលោក= ព្រហ្មលោកទ្រង់គោរពព្រះព្រហ្ម ។
 8. ព្រះបាទរាជេន្រ្ទវម៌្ម ៩៤៤. ៩៦៨គ.ស មាននាមសោយរាជ្យថា ធូលីវ្យះបាទធូលីជេងវ្រះកម្រងតេងអញគ្រីរាជេន្រ្ទវម៌្មទេវ មានមរណៈនាមថាសិវលោកទ្រង់គោរពព្រះសិវៈ ឬព្រះឥសូរ ។
 9. ព្រះបាទជ័យវម៌្មទី៥ ៩៦៨.១០០០គ.ស មាននាមសោយរាជ្យថា​ធូលីវ្យះបាទធូលីជេងវ្រះកម្រងតេងអញគ្រីជយវម៌្មទេវ មានមរណៈនាមថាបរមវីរលោក ទ្រង់គោរពព្រះសិវៈឬ ព្រះឥសូរ ។
 10. ព្រះបាទឧទយាទិត្យ វម៌្មទី១ ១០០១. ១០០២គ.ស មាននាមសោយរាជ្យថា ធូលីវ្រះបាទធូលីជេងវ្រះកម្រងតេងអញគ្រីឧទយាវម៌្មទេវ ព្រះអង្គរគ្មានមរណៈនាមទេ ទ្រង់គោរពព្រះសិវៈ ។
 11. ព្រះបាទជ័យវីរវម៌្ម ១០០២. ១០១០គ.ស មាននាមសោយរាជ្យថា ធូលីវ្រះបាទជេងវ្រះកម្រងតេងអញគ្រីជយវីរវម៌្មទេវ ព្រះអង្គគ្មានមរណៈនាមទេ ទ្រង់គោរពព្រះសិវៈ ។
 12. ព្រះសូរ្យវម៌្មទី១ ១០០២ .១០៥០ គ.សមាននាមសោយរាជ្យថា ធូលីវ្រះបាទកម្រងតេងកំត្វនអញគ្រីសូរវម៌្មទេវ ទ្រង់មានមរណៈមានថា បរមនិវ៌្វាណបទ ទ្រង់គោរពព្រះសិវៈ ។
 13. ព្រះបាទឧទយាទិត្យវម៌្មទី២ ១០៥០,១០៦៦គ.ស​មាននាមសោយរាជ្យថា ធូលីវ្រះបាទធូលីជេងវ្រះកម្រងតេងអញគ្រីឧទយាទិត្យវម៌្មទេវ ទ្រង់គ្មានមរណៈនាមទេ ទ្រង់គោរពព្រះសិវៈ ។
 14. ព្រះបាទសហ៌វម៌្មទី៣ ១០៦៦. ១០៨០ គ.ស មាននាមសោយរាជ្យថា ធូលីវ្យះបាទធូលីជេងវ្យះកម្រងតេងអញគ្រីហស៌វម៌្មទេវ មាននមរណៈនាមថាសទាសិវបទ ទ្រង់គោរពព្រះសិវៈ ។
 15. នបតីន្រ្ទវម៌្ម = នឬបតិន្រ្ទវម៌្ម ១០៨០ , ១១១៣ គ.ស​មាននាមសោយរាជ្យថា វ្រះបាទកម្រងតេងអញគ្រីបនតីន្រ្ទវម៌្មទេវ ព្រះអង្គគ្មានមរណៈទេ ទ្រង់គោរពព្រះសិវៈ ។
 16. ព្រះបាទជ័យវម៌្មទី៦ ១០៨០ ,១១០៧គ.ស មាននាមសោយរាជ្យថា ធូលីវ្យះបាទធូលីជេងវ្យះកម្រងតេងអញគ្រីជយវម៌្មទេវ មានមរណៈនាមថា បរមកៃវល្យបទ ទ្រង់គោរពព្រះសិវៈ ។
 17. ព្រះបាទធរណិន្រ្ទវម៌្មទី១ ១១០៧. ១១១៣គ.​សមាននាមសោយរាជ្យថា ធូលីវ្រះបាទធូលីជេងវ្រះកម្រងតេងអញគ្រីធរណិន្រ្ទវម៌្មទេវ មានមរណៈនាមថា បរមនិស្កលបទទ្រង់គោរពព្រះសិវៈ ។
 18. ព្រះបាទសូរ្យវម៌្មទី២ ១១១២. ១១៥០ គ.ស​មាននាមសោយរាជ្យថា ធូលីវ្រះបាទធូលីជេងវ្រះកម្រងតេងអញគ្រីសូរ្យវម៌្មទេវ មានមរណៈនាមថា​បរមវិស្ណុលោក ទ្រង់គោរពព្រះវិស្ណុ ឬព្រះនរាយណ៍ ។
 19. ព្រះបាទធរណិន្រ្ទវម៌្មទី២ ១១៥០. ១១៦០គ.ស​មិនមាននាមភាសាខ្មែរឡើយ មាននាមជាភាសាសំស្ត្រឹតថា​ធរណិន្រ្ទវម៌្មទេវ និងគ្មានមរណៈនាមទេ ។
 20. ព្រះបាទយសោវម៌្មទី២ ១១៦០. ១១៦៧ គ.ស គេមិនឃើញមានឈ្មោះពេញជាភាសាខ្មែរ មានតែនៅក្នុងសិលាចារឹកបន្ទាយឆ្មារ k. ២២៧ សរសេរថា វ្យះបាទគ្រីយគោវម៌្មទេវ ព្រះអង្គគ្មានមរណៈនាមទេ មិនដឹងថាព្រះអង្គរគោរពអទិទេពអ្វីនោះទៀត ។
 21. ព្រះបាទត្រិភុវនាទិត្យ ១១៦៥. ១១៧៧គ.ស មាននាមសោយរាជ្យថា​ធូលីវ្រះបាទធូលីជេងវ្រះកម្រងតេង អញគ្រីត្រិភវនាទិត្យវម៌្មទេវ  ព្រះអង្គគ្មានមរណៈនាមទេ មិនដឹងថាទ្រង់គោរពសាសនាអ្វី​ ?
 22. ព្រះបាទជយវម៌្មទី៧ ១១៨១.១២១៨គ.ស​គេមិនបានរកឃើញ​នាមព្រះអង្គសោយរាជ្យ​ ជាភាសាខ្មែរទេមានតែភាសាបាលីសំស្ត្រឹតសរសេរថា ជយវម៌្មទេវមានមរណៈនាមថា មហាបរមសៅគតបទ ទ្រង់គោរពព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយាន ប្រើភាសាសំស្ត្រឹតជាយាន ។
 23. ព្រះបាទឥន្រ្ទវម៌្មទី២ ១២២០. ៤៣ គ.ស​ គេមិនបានរកឃើញនាមព្រះអង្គសោយរាជ្យ ជាភាសាខ្មែរទេ មានតែនៅក្នុងភាសាសំស្រ្តឹត កសរសេរថាឥន្រ្ទវម៌្មទេវ គេពុំបានរកឃើញមរណៈនាមនោះទេ ទ្រង់គោរពព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយាន ។
 24. ព្រះបាទជយវម៌្មទី៨ ១២៤៣.១២៩៥ គ.ស​មាននាមសោយរាជ្យថា​ វ្រះបាទកម្រងតេងអញ គ្រីជយវម៌្មមានមរណៈនាមថា បរមេស្វរបទទ្រង់គោរពព្រះសិវៈ ។
 25. ព្រះបាទស្រីន្រ្ទវម៌្ម ១២៩៥.១៣០៧​គ.ស មាននាមសោយរាជ្យថា វ្រះបាទកម្រងតេងអញគ្រីស្រីន្រ្ទជយវម៌្មមានមរណៈនាមថា ស្រីន្រ្ទសុគត ទ្រង់គោរពព្រះពុទ្ធសាសនាហីនយាន ។
 26. ព្រះបាទស្រីន្រ្ទជ័យវម៌្ម ១៣០៧. ១៣២៧ គ.ស​ មាននាមសសោយរាជ្យថា វ្រះបាទកម្រងតេងអញគ្រីស្រីន្រ្ទជយវម៌្មទេវ ព្រះអង្គគ្មាននាមមរណៈទេ ទ្រង់គោរពព្រះពុទ្ធសាសនានិកាយហីណយាន ។
 27. ព្រះបាទជ័យវម៌្មទី៩ ១៣២៧. ១៣៥.... ? គ.ស​មាននាមសោយរាជ្យ ថា​ វ្រះបាទកម្រងតេងអញគ្រីជយវម៌្មទេវ មានមរណៈនាមថា ជយវម៌្មបរមេស្វរ ទ្រង់គោរពព្រះសិវៈ ។  
 28. ព្រះបាទឦសានវម៌្មទី២​ ៩២៥.៩២៨ គ.ស​មាននាមសោយរាជ្យថា ធូលីជេងវ្រះកម្រងតេងអញគ្រីឦសានវម៌្មទេវ មានមរណៈនាមថា បរមរុទ្រុលោក ទ្រង់គោរពព្រះសិវៈ ឬព្រះឥសូរ ។

Login or Register to Share Login

×

×

Tips to earn more points:

 • Get 2 point for each question.
 • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login