Point Center Login Help

ចង់ប្តូរការងារ ឬ កំពុងស្វែងរកការងារ​​ ផ្វើសារឥឡូវនេះ

សំណួរ

១. តើច្បាប់ស្ដីពីការអប់រំមានគោលបំណងយ៉ាងដូចម្ដេច ?

២.​ចូររៀបរាប់ប្រសាទតាមរចនាបថនីមួយៗ ។

៣. តើមូលហេតុអ្វីបានជាគេបង្កើតអាស៊ាន ?

៤. តើទេសចរណ៍ត្រូវបានគេបែងចែកជាប៉ុន្មានប្រភេទ ? អ្វីខ្លះ ?

៥. តើផលប្រយោជន៍បានមកពី វិស័យទេសចរណ៍មានប៉ុន្មាន ? អ្វីខ្លះ ?

ចម្លើយ

១. ច្បាប់ស្ដីការអប់រំមាន គោលបំណងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដោយផ្ដល់ការអប់ពេញមួយជីវិត សម្រាប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីអ្នកសិក្សា ទទួលបាននូវចំណេះដឹងជំនាញ សមត្ថភាពសេចក្ដីថ្លៃថ្នូរ អាកប្បកិរិយាប្រកបដោយសីលធម៌ សំដៅជុំរុញឲ្យអ្នកសិក្សាស្គាល់ស្រលាញ់រួមចំណែកការពារ អត្តសញ្ញាណជាតិវប្បធម៌និងភាសាជាតិ ។

២. រៀបរាប់ប្រាសាទតាមរចនាបថនីមួយៗ ៖                       

- រចបថបភ្នំដា ស.វទី១ ដល់ស.វទី៥

- រចនាថបសម្បូរណ៍ គ.ស៦១៥ ដល់៦៥០ ពាក់កណ្ដាលទី១ នៃស.វី៧រួមមានប្រាសាទ

 • ប្រាសាទភ្នំធំ
 • ប្រាសាទដំបងដែក

- រចនាបថព្រៃក្មេង គ.ស ៦៣៥ ដល់ ៧០០

 • ប្រាសាទព្រៃក្មេង
 • ប្រាសាទស្វាយព្រាហ្មណ៍
 • ប្រាសាទភ្នំបាសិត
 • ប្រាសាទអណ្ដែត ។

- រចនាបថកំពង់ព្រះគ.ស​៧០៧រវាង គ.ស

 • ប្រាសាទកំពង់ព្រះ
 • ប្រាសាទអកយំ
 • ប្រាសាទត្រពាំងផុង
 • ប្រាសាទបាសែត
 • ប្រាសាទភូមិប្រាសាទ

រចនាបថគូលេន គ.ស ៨០២ ដល់ ៩៥០

 • ប្រាសាទព្រៃប្រាសាទ
 • ប្រាង្គប្រាសាទក្នុងសម្បូណ៍ព្រៃគុក
 • ប្រាសាទភ្នំគូលែង
 • ប្រាសាទដំរីក្រាប
 • ប្រាសាទអូរបាង
 • ប្រាសាទខ្ទីងស្លាប់
 • ប្រាសាទរូបអារក្ស
 • ប្រាសាទថ្មដា
 • ប្រាសាទគគីរ
 • ប្រាសាទក្រហម
 • ប្រាសាទអ្នកតា​ ... ។

- រចនាបថព្រះគោ៨៥០ ដល់ ៨៧៧ នៃគ.ស

 • ប្រាសាទព្រះគោ
 • ប្រាសាទបាគង
 • ប្រាសាទលលៃ...។

-  រចនាបថបាខែង ៨៨៩ ដល់ ៩១២ នៃគ.ស

 • ប្រាសាទភ្នំបាខែង
 • ប្រាសាទភ្នំក្រោម
 • ប្រាសាទភ្នំបូក...។

- រចនាបថកោះកកេរ ៩២១​ ដល់ ៩៤១ នៃគ.ស​

 • ប្រាសាទមេបុណ្យខាងកើត
 • ប្រាសាទប្រែរូប
 • ប្រាសាទបន្ទាយស្រី
 • ប្រាសាទស្រឡៅ
 • ប្រាសាទដែលស្ថិតនៅខាងជើងប្រាសាទឃាំ្លង...

- រចនាបថឃ្លុំាង ៩៦៥ ដល់ ១០០១នៃគ.ស

 • ប្រាសាទមេ​​បុណ្យខាងកើត
 • ប្រាសាទប្រែរូប
 • ប្រាសាទបន្ទាយស្រី
 • ប្រាសាទស្រឡៅ
 • ប្រាសាទដែលស្ថិតនៅខាងជើងប្រាសាទឃ្លាំង...

- រចនាបថឃ្លាំង ៩៦៥ ដល់ ១០៥០នៃគ.ស

 • ប្រាសាទតាកែវ
 • ប្រាសាទឃ្លាំងខាងជើង
 • ប្រាសាទភិមានអាកាស
 • ប្រាសាទឃ្លាំងខាងត្បូង
 • ប្រាសាទភ្នំជីសូរ
 • ប្រាសាទព្រះហារ
 • ប្រាសាទចៅវាបុល...

- រចនាបថបាពួនពាក់កណ្ដាលស.វទី២​​​ នស.គទី១១​

 • ប្រាសាទបាពួន
 • មេបុណ្យខាងលិច
 • ប្រាសាទវត្តខ្នារ

- រចនាបថអង្គរវត្ត គ.ស ១១១២ ដល់ ១១៥២

 • ប្រាសាទបឹងមាលា
 • ប្រាសាទព្រះបាលិលេយ្យ
 • ប្រាសាទភិម៉ៃ
 • ប្រាសាទព្រះពីធូរ
 • ប្រាសាទចៅសាយទេវតា
 • ប្រាសាទអង្គរវត្ត
 • ប្រាសាទព្រះខ័ន្ធ
 • ប្រាសាទបន្ទាយសំរែ
 • ប្រាសាទធមនន្ទ...។

- រចនាបថបាយ័ន ១១៨១ ដល់ ១២២០ នៃគ.ស

 • ប្រាសាទតាព្រហ្ម
 • ប្រាសាទបន្ទាយក្ដី
 • ប្រាសាទព្រះខ័ន្ធ
 • ប្រាសាទនាគឆ្មារ
 • ប្រាសាទនាគព័ន្ធ
 • ប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារ
 • ប្រាសាទបាយ័ន
 • ប្រាសាទតាព្រហ្ម (ទន្លេបាទី)
 • ប្រាសាទនគរវត្ត (កំពង់ចាម)
 • កំពែង និងងខ្លោងទ្វារទាំង ៥ នៃអង្គរវត្ត...។

៣. មូលបានជាគេបង្កើតអាស៊ានមាននដូចជា ៖

 • ដើម្បីឪ្យមានការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ខកិច្ចវឌ្ឍភាពសង្គមនិង ការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌
 • ដើម្បីសន្តិភាពនិង ស្ថេរភាពតំបន់
 • ដើម្បីឪ្យមាន នូវសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច វប្បកិច្ច បច្ចេកទេស វិទ្យាសាស្រ្ដ  និងរដ្ឋបាល
 • ជាការជួយគ្នាទៅវិញទៅមក ក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាល និងស្រាវជ្រាវ
 • ជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែក វិស័យកសិកម្ម ឧស្សាហកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម ការដឹកជញ្ជូននិងទូរគមនាគមន៍ និងការលើកកំពស់ជីវភាពរស់នៅ
 • ការលើកកំពស់ការសិក្សាពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍
 • ដើម្បីបង្កើតឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិកា ជាមួយអង្គការតំបន់និងអន្ដរជាតិ ។

៤. ទេសចរណ៍ត្រូវបានគេបែងចែកជា៤​ប្រភេទ គឺ ៖

 • ទេសចរណ៍ធម្មជាតិ
 • ទេសចរណ៍វប្បជាតិ
 • ទេសចរណ៍កែច្នៃ
 • និងទេសចរណ៍ជំនួញ ។

៥. ផលប្រយោជន៍បានមកពី វិស័យទេសចរណ៍មានពីរ ដូចជា ៖

ក. ផលប្រយោជន៍នៃទេសចណ៍ អន្ដររជាតិ

 • បង្កើតចំនូចនិងការផ្លាស់ប្ដូរជាមួយបរទេស
 • បង្កើតអាជីពដោយផ្ទាល់ មួយក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ និងដោយប្រយោលក្នុងបណ្ដាផ្នែកក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សេវា
 • វិភាគទានដល់ចំណូលរដ្ឋ
 • ជួយទទួលខុសត្រូវលើ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដែលប្រើប្រាស់ដោយគមនាគមនទាំងមូល
 • ជំរុញការពង្រឹកមែកធាង សេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗទៀត ដូចជាវិស័យកសិកម្ម សិប្យកម្ម​ ជលផល... ។ ល ។
 • ជួយរក្សាប្រពៃណី វប្បធម៌ និងអត្តសញ្ញាណជាតិ
 • ធ្វើឪ្យល្អប្រសើរនូវកំរិតជីវជាតិរស់នៅរបស់សង្គម
 • ពង្រើកអត្ថន័យ នៃមោទភាពលើកេរ្ដីដំណែលជាវប្បធម៌របស់ជាតិ
 • ជួយអភិវឌ្ឍនិងរក្សានូវ​បណ្ដាលវប្បធម៌
 • ជួយបង្ហាញ និងទទួលខុសត្រូវអភរក្សតំបនធម្មជាតិរបស់ជាតិ
 • ជួយអភិវឌ្ឍ និងរក្សានូវនូវបណ្ដាវប្បធម៌
 • ជួយបង្ហាញ និងទទួលខុសត្រូវអភរក្សាលើតំបន់បុរាណវិទ្យា​និងប្រវត្តិសាស្រ្ដ​
 • ជួយបង្ហាញ និងទទួលខុសត្រូវអភរក្សាតំបន់ធម្មជាតិ និងប្រវត្តិសត្វព្រៃ
 • ផ្ដល់នូវឪកាសសំរាប់ ការផ្លាស់ប្ដូរវវប្បធម៌អន្ដរជាតិ
 • ជួយបង្កើនគុណភាពបរិស្ថាននៃតំបន់នោះ
 • ជួយបង្កើតការយលល់ដឹងអំពីបរិស្ថានក្នុងស្រុក

ខ. ផលប្រយោជន៍នៃទេសចរណ៍ក្នុងស្រុក

 • ផ្ដល់នូវសម្បទាលើកទឹកចិត្ត ការអប់រំ និងការលំហែកំសាន្ដ ព្រមទាំងបណ្ដាសកម្មភាពដ៏យុវវ័យនិងបុគ្គលិកដែលចូលនិវត្តន៍
 • ផ្តល់ប្រាក់ចំណូលចូលលរដ្ឋ
 • អភិវឌ្ឍលើការយល់ដឹង និងការស្វែងយល់អំពីវប្បធម៌ជាតិ​និងកេរី្ដដំណែលបរិស្ថានព្រមទាំងពដង្រឹងអត្ថ​ន័យលើអត្តសញ្ញាណជាតិ
 • ជួយអភិវឌ្ឍលើការយល់ដឹង និងគោរពវប្បធម៌តំបន់ផ្សេងៗគ្នា
 • ធ្វើការបែងចែកចំណូលបន្ដពី ក្រុងទៅតំបន់ជនបទ និងបែងចែកបន្ថែមទៅតំបន់ដាច់ស្រយាល់ ។


×

×

Tips to earn more points:

 • Get 2 point for each question.
 • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login