Point Center Login Help

ចង់ប្តូរការងារ ឬ កំពុងស្វែងរកការងារ​​ ផ្វើសារឥឡូវនេះ

សំណួរ

១. តើភ្លុចធំអ្វីខ្លះដែលដាក់ឪ្យទីផ្សារទំនិញពិភពលោកដំណើរការ ?

២. តើភ្លុចធញ្ញជាតិអាចដោះស្រាយបញ្ហាអត់ឃ្លាននៅក្នុងពិភពលោកបានដែរឬទេ ?

៣. តើប្រទេសឧស្សាហកម្មហូបនីយកម្មប្រឈមមុខនឹងតម្រូវការរូបធាតុដើមយ៉ាងដូចម្ដេច ?

៤. ហេតុអ្វីបានជាបណ្ដូរថាមពលដើរសំខាន់ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ?

៥. តើអ្វីទៅដែលធ្វើឪ្យពិភវូបនីយកម្មផលិតផលឧស្សាហកម្មកើនឡើង ?

៦. តើប្រទេសនាំចូលប្រេងកាតធំៗ ប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិប្រេងកាតយ៉ាងដូចម្ដេច ?

៧. តើវិសមនៃបណ្ដូរផលិតផលសម្រេចមានយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះ ?

៨. តើអ្នកយល់ឃើញដូចម្ដេច ចំពោះជំនួញអាវុធនៅលើពិភពលោក​បច្ចុប្បន្ននេះ ?

ចម្លើយ

១. ភ្លុចធំៗ មាន ៖

 • ភ្លុចរូបធាតុដើម
 • ភ្លុចផលិតផលថាមពល
 • ភ្លុចចំណីអាហារ
 • ភ្លុចគ្រឿងសំណងឧស្សាហកម្ម ។

២. ភ្លុចធញ្ញជាតិអាចដោះស្រាយបញ្ហាអត់ឃ្លាននៅក្នុងពិភពលោកបានទេ ព្រោះក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមានប្រជាជនចំនួន ២/៣ ទទួលបានការការហូបចុកមិនត្រឹមត្រូវឬ មិនគ្រប់គ្រងនៅឡើយ ។

៣. គេសង្គេតឃើញថា​ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាអ្នកផ្គត់ផ្គងរូបធាតុដើមដ៏ធំ និងដោយតម្លៃទាប ។ ប្រទេសឧស្សាហកម្មមួយ ធននិយមជាអ្នកលក់ និងជាអ្នកទិញក្នុងលំដាប់លេខមួយ ។ ទីផ្សាររូបធាតុដើមត្រូវគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាអ្នកទិញដ៏ធំជាងគេបំផុត ។ ប្រទេសមូលធនិយមស្រូបយកអស់ជីត ៦០% នៃការលក់ពីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ ។ ដូចនេះប្រទេសឧស្សាហូបនីយកម្មមុខនឹងតម្រូវការធ៏ធេងណាស់ ព្រោះខ្សត់ធនធាន ។

៤. បានជាបណ្ដូរថាមពលដើរតួនាទី សំខាន់ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ព្រោះបម្រើបម្រាស់ថាមពលពិភពលោករីកចម្រើនឥតឈប់ឈរ គឺកើនដល់ ៩.៧ពាន់លាន tep ក្នុងឆ្នាំ ២០០៣ ដែលកាលពីឆ្នាំ ១៩៦០ មានត្រឹមតែ ៣ ពានលាន tep ប៉ុណ្ណោះ ។ កំណើនតម្រូវការថាមពលនេះ ទាក់ទងនឹងការលូតលាស់ផ្នែកឧស្សាហកម្មហូមនីយកម្មនៅប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ ។ ឧស្សាហកម្មដែកថែម លោហកម្ម ឧស្សាហកម្មគីមី និងឧស្សាហកម្មអាលុយមីញ៉ុមត្រូវការបរិមាណថាមពលយ៉ាងច្រើន ។

៥. ពិភវូបនីយកម្មផលិតផលឧស្សាហកម្មកើនឡើង ព្រោះ ៖

 • តម្រូវការរបស់មនុស្សកាន់តែកាន់កើនឡើង
 • ពិភពលោកមានសុខសន្ដិភាព
 • វិទ្យាសាស្រ្ដរីកចម្រើន
 • ទីផ្សារសេរីក្នុងពិភពលោកមានដំណើរការល្អ
 • ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទំនើបៗក្នុងការផលិត
 • ដំណឹកជញ្ជូនមានរីកចម្រើន... ។

៦. ប្រទេសនាំចូលប្រេងកាតធំៗ ប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិប្រេងកាតដូចជា ៖

 • នាំឪ្យមានបម្រែបម្រួលពាណិជ្ជកម្ម
 • តម្លៃប្រេងកើននាំឪ្យប្រទេសទាំងនោះកាត់បន្ថយការនាំចូលប្រេងកាត
 • ប្រទេសដទៃទៀតមានតម្រូវការប្រេងកាតផងដែរ នាំឪ្យមានការប្រកូតប្រជែងគ្នា
 • បាត់បង់អំណាចគ្រប់គ្រងបណ្ដូរ​និងទីផ្សារប្រងកាត់ដ៏ជាប់លាបរបស់ខ្លួន
 • ពេលប្រេងកាតលើសតម្រូវការ តម្លៃធ្លាក់ចុះ ជាហេតុធ្វើឪ្យប្រទេសទាំងនោះរងការខាតបង់ ...​។​

៧. វិសមនៃបណ្ដូរផលិតផលសម្រេចមានដូចជា ៖

 • ភ្លុចផលិតឧស្សាហកម្ម មានតំហយចុះផ្អឺកទម្ងន់​តែមានកំណើនផ្នែកតម្លៃ​ ។
 • សំណង់គ្រឿងយន្ដនិងសម្ភារៈដឹកជញ្ជូនទទួលបានការរីកចម្រើនមួយដ៏ធំធេង តាងបាន ៤៤% នៃបណ្ដូរទំនិញនៅឆ្នាំ ១៩៩០
 • បណ្តូរគ្រឿងវាយនភ័ណ្ឌនិងសម្លៀកបំពាក់របស់ប្រទេសឧស្សាហកម្មថ្មី​កើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស
 • ប្រទេសឧស្សាហកម្មធំៗ ដែលអ្នកលក់ផលិតផលគីមីក្នុងកម្រិតខ្ពស់
 • បណ្ដូរសម្ភារៈអេឡិចត្រូនិចទទួលបានរីកចម្រើនយ៉ាងសម្បើម ។

៨. ចំពោះជំនួញអាវុធទោះបីស្របច្បាប់ក្ដីឬលួចលាក់ក្ដីបានបង្ហាញដោយលំបាកក្នុងសិ្ថតិជាតិ ។ ក្រុមអតិថិជនផ្នែកនេះមិនស្ថិតស្ថេរទេ ។​ ឈ្មួញអាវុធធំៗមានប្រទេសដែលមានអភិវឌ្ឍការស្រាវជ្រាវនិងមានបច្ចេកទេសវិទ្យាមួយដ៏ស្រួចស្រាល មានសហរដ្ឋអាមេរិច​ រូស៊ី បារាំង អាណាចក្ររួម ចិន និងអាឡឺម៉ង់ ។ ចំណែកអ្នកនាំចូលសំខាន់ៗ គឺប្រទេសឧស្សាហកម្មហូបនីយកម្មមានមជ្ឈិមបូព៌ា អាស៊ីតអាគ្នេយ៍ តំបន់ម៉ាក្រិប និងអាមេរិចឡាទីន ។ ការទិញដូរទាំងនេះប្រព្រឹត្តិទៅដោយារទិញជឿជាក់រឿយៗដែលជាហេតុធ្វើឪ្យប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជំពាក់បំណុលគេកាន់តែច្រើន ។×

×

Tips to earn more points:

 • Get 2 point for each question.
 • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login