Point Center Login Help

ចង់ប្តូរការងារ ឬ កំពុងស្វែងរកការងារ​​ ផ្វើសារឥឡូវនេះ

សំនួរ

១. តើអ្វីទៅជារ៉ឺម៉ក និងសឺមីរ៉ឺម៉ក  ?

២. ចូរពន្យល់ទម្ងន់ផ្ទុកអតិបរមារបស់យាន និងទម្ងន់សរុបអតិបរមារបស់យាន ។​

៣. តើការបើកបរហាមជែងគ្នានៅក្នុងករណីអ្វីខ្លះ ?

៤.តើការប្រើប្រាស់ភ្លើងក្នុងការបើកបរយានយន្តមានអ្វីខ្លះ ?

៥. ចូរឲ្យនិយមន័យ « ភ្លើងក្រហម ភ្លើងបំភ្លឺផ្លាកលេខ ភ្លើងទទឹងយាន ភ្លើងសញ្ញាប្តូរទិស ភ្លើងសញ្ញាថយក្រោយ ភ្លើងស្តុប ភ្លើងសញ្ញាអាសន្ន ភ្លើងចុះអ័ព្ទ ភ្លើងពេលថ្ងៃ » ។

ចម្លើយ

១. រ៉ឺម៉ក និងសឺមីរ៉ឺម៉កៈ

  • រ៉ឺម៉ក សំដៅដល់យានសម្រាប់ផ្តក់ជាមួយរថយន្ត ឬយានជំនិះផ្សេងទៀត
  • សីមីរ៉ឺម៉ក់ សំដៅដល់យានសម្រាប់ថ្កក់ជាប់នឹងក្បាលរងយន្តសណ្តោង ។

២. ទម្ងន់ផ្ទុកអតិបរមារបស់យាន និងទម្ងន់សរុបអតិបរមារបស់យានគឺៈ

  • ទម្ងន់ផ្ទុកអតិបរមារបស់យាន សំដៅដល់ផលបូកទម្ងន់ផ្ទុកមនុស្ស និងទម្ងន់ផ្ទុកទំនិញដែលកំណត់ដោយរោងចក្រផលិតយាន
  • ទម្ងន់សរុបអតិបរមារបស់យាន សំដៅដល់ផលបូកសរុបទម្ងន់ទទេរបស់យានជាមួយនិងទម្ងន់ផ្ទុកអតិបរមារបស់យាន គឺជាផលបូកនៃទម្ងន់សរុបអតិបរមារបស់យាននីមួយៗ ។

៣. ការបើកបរហាមជែងគ្នានៅក្នុងករណីដូចខាងក្រោមៈ

  • ជែងគ្នាជាបីជួរ ( ជែកលើរថយន្តដែលកំពុងជែងគ្នា)
  • កន្លែងមានសញ្ញាហាមជែង
  • នៅកន្លែងផ្លូវកោង ឬផ្លូវឡើងទួលលើកលែងតែការជែងនេះអាចទុកឲ្យផ្នែកទ្រូងផ្លូវខាងឆ្វេងគំនូសបង្កូតកណ្តាលនៅទំនេរបាន
  • នៅជិត ឬកន្លែងផ្លូវបត់ផ្លូវខ្វែងផ្លូវរអិល
  • នៅកន្លែងកំពូលផ្លូវចោទ ផ្លូវតូចចង្អៀតឬផ្លូវដាក់សញ្ញាបន្ថយល្បឿន
  • នៅលើស្ពាន ឬពេលចុះចំណោទ
  • នៅកន្លែងការដ្ឋាន
  • នៅជីត ឬកន្លែងកំណាត់ផ្លូវដែលទុកសម្រាប់ថ្មើរជើងឆ្លងកាត់
  • នៅផ្លូវក្រោមស្ពាន ឬផ្លូវរូង
  • នៅពេលមើលឃើញមិនច្បាស់ដូចជាពេលភ្លៀងខ្លាំងចុះអ័ព្ទខ្លាំង ដីហុយខ្លាំងឬផ្សេងខ្លាំង
  • នៅជិត ឬកន្លែងផ្លូវថ្នល់កាត់ផ្លូវរថភ្លើងដែលគ្មានរបាំង
  • នៅលើផ្លូវដែលមានទឹកលិច ។

៤. ការប្រើប្រាស់ភ្លើងក្នុងការបើកបរយានយន្តមានដូចជាៈ

  • ភ្លើងហ្វាៈ នៅពេលយប់ នៅលើទ្រូងផ្លូវដែលគ្មានអគ្គិសនីជាទូទៅត្រូវប្រើភ្លើងហ្វាដើម្បីមើលទៅមុខឲ្យបានឆ្ងាយ តែត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យរំខានដល់ចរាចរណ៍ដែលមកពីទិសផ្ទុយ ។ ហាមបើកភ្លើងហ្វានៅក្នុងក្រុង ឬទីប្រជុំជនដែលមានភ្លើងអគ្កិសនិបំភ្លឺគ្រប់គ្រាន់លើកលែងតែករណីធ្វើសញ្ញាសុំជែង ឬសុំបើកផ្លូវដោយប្រើឆ្លាស់គ្នាជាមួយភ្លើងកូត
  • ភ្លើងកូតៈ ត្រូវប្រើកូតនៅពេលយប់ នៅក្នុងទីប្រជុំជននិងក្រៅទីប្រជុំជនដែលមានភ្លើងបំភ្លឺតាមផ្លូវ ឬនៅក្រៅទីប្រជុំជនដែលគ្មានភ្លើងអគ្គិសនីបំភ្លឺតាមផ្លូវ ។ ភ្លើងកូតក៏អាចប្រើនៅថ្ងៃបានផងដែរ នៅពេលមើលមិនឃើញច្បាស់គ្រប់គ្រាន់ដូចជានៅពេលភ្លៀងខ្លាំង ឬចុះអ័ព្ទឬឆ្លងកាត់ផ្លូវរូង ។ ភ្លើងកូតអាចប្រើឆ្លាស់គ្នានិងភ្លើងហ្វាធ្វើឲ្យមានពន្លឺក្លឹបភ្លែតៗ ជាសញ្ញាជំនួសស៊ីផ្លេនៅពេលយប់
  • ភ្លើងទីតាំងៈ ប្រើប្រាស់នៅពេលយប់ក្នុងទីប្រជុំជន សម្រាប់ប្រាប់វត្តមានយាននិងទំហំយានដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវដែលមើលពីមុខ
  • ភ្លើងផ្សេងៗ ភ្លើងក្រហម ភ្លើងបំភ្លឺផ្លាកលេខ ភ្លើងទទឹងយាន ភ្លើងសញ្ញាថយក្រោយ ភ្លើងស្តុប ភ្លើងសញ្ញាអាសន្ន  ភ្លើងចុះអ័ព្ទ ភ្លើងពេលថ្ងៃ ។

៥. និយមន័យៈ

  • ភ្លើងក្រហមៈ សម្រាប់ប្រាប់វត្តមាននៃយានជំនិះ និងទំហំទទឹងយានដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវដែលមើលពីក្រោយ
  • ភ្លើងបំភ្លឺផ្លាកលេខៈ សម្រាប់ឲ្យគេមើលលេខសម្គាល់យានជំនិះឃើញច្បាស់ពីខាងក្រោយ
  • ភ្លើងទទឹងយានៈ បង្ហាញទំហំទទឹងយាន ឬបន្ទុកច្រងេងច្រងាងដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវផ្សេងទៀត
  • ភ្លើងសញ្ញាប្តូរទិសៈ សម្រាប់ប្រាប់ដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវផ្សេងទៀត នៅពេលប្តូរទិសទៅឆ្វេងឬទៅស្តាំ
  • ភ្លើងសញ្ញាថយក្រោយៈ សម្រាប់ប្រាប់ដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវនៅខាងក្រោយយាននៅពេលធ្វើចលនាថយក្រោយ
  • ភ្លើងស្តុបសម្រាប់ប្រាប់ពីដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លុវក្រោយយាននៅពេលជាន់ ឬចាប់ហ្វ្រាំងដើម្បីបន្ថយល្បឿនរបញ្ឈប់យាន
  • ភ្លើងសញ្ញាអាសន្នៈ សម្រាប់ប្រាប់ដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវផ្សេងទៀតអំពីគ្រោះថ្នាក់ ដែលអាចកើតមានឡើងដូចជានៅពេលអ្នកបើកបរត្រូវបង្ខំចិត្តបើកបរក្នុងល្បឿនយឺត  ដោយមូលហេតុអូសសសណ្តោងរថយន្តខូចឬផ្ទុកវត្តុច្រងេងច្រងាងនិងនៅពេលឈប់ ឬចតលើទ្រូងក្រៅទីប្រជុំជន ដោយមូលហេតុយានខូចឬជាប់ទាក់ងនិងគ្រោះថ្នាក់ឬធ្លាក់ទំនិញមិនអាចលើកវិញបានភ្លាមៗ
  • ភ្លើងពេលថ្ងៃៈ សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅពេលថ្ងៃ ។ យានយន្តគ្រប់ប្រភេទអាចប្រើប្រាស់ភ្លើងនេះបាន ដើម្បីឲ្យយានជំនិះផ្សេងទៀតងាយស្រួលមើលឃើញ
  • ភ្លើងចុះអ័ព្ទៈ សម្រាប់ប្រើនៅពេលចុះអ័ព្ទឬភ្លៀងខ្លាំង ។ ភ្លើងចុះអ័ព្ទអាចប្រើជំនួសភ្លើងកូតឬអាចប្រើបន្ថែមលើភ្លើងកូតបាន ។


×

×

Tips to earn more points:

  • Get 2 point for each question.
  • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login