Point Center Login Help

ចង់ប្តូរការងារ ឬ កំពុងស្វែងរកការងារ​​ ផ្វើសារឥឡូវនេះ

សំនួរ

១. តើប្អូនត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះ ដើម្បីចូលរួមអនុវត្តន៍ច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ ?

២. ចូរពន្យល់ការផ្តន្ទាទោសចំពោះអ្នកសមគំនិតដែលប្រព្រឹត្តខុស និងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ ?​

៣. ចូរអធិប្បាយពីនគរបាលនឹងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ ?

៤. ចូរនិយាយពីគណបក្សនយោបាយ សិទ្ធិ និងសេរីភាពនិងការបោះឆ្នោត ។

៥. តើជនប្រភេទណាដែលគ្មានសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ?

ចម្លើយ

១. ដើម្បីចូលរួមអនុវត្តន៍ ច្បាប់ន្តោប្រវេសន៍ខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចតទៅ៖

 • យល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពី ច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍
 • រួបរួមគ្នាអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួន
 • មិនត្រូវសមគំនិតជាមួយជនបរទេសខិលខូច
 • មានស្មារតីភ្ញាក់រលឹក ក្នុងការជួយផ្តល់ព័ត៌មានដល់មន្រ្តីមានសមត្ថកិច្ច
 • ចេះជួយអប់រំ ណែនាំពន្យល់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងពីច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍
 • សិក្សាឲ្យស៊ីជម្រៅអំពីក្រឹត្យច្បាប់នេះ
 • ត្រូវជូនដំណឹង ដលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចស្តីពីការស្នាក់នៅរបស់ជនបរទេសក្នងទីលំនៅ ។

២. ពន្យល់ការផ្តន្ទាទោស ចំពោះអ្នកសមគំនិតដែលប្រព្រឹត្តខុសនិងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ៈ

 • ត្រូវផ្តន្ទាទោសដូចគ្នាចំពោះជនណា ដែលផ្តល់ជំនួយឬជួយលាក់បាំងក្នុងការបញ្ចូលជនបរទេស ដែលគ្មានការអនុញ្ញតក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
 • មន្រ្តីឬភ្នាក់ងាររាជការ មានសមត្ថកិច្ចរូបណាដែលជាអ្នកសមគំនិតឬជួយសម្រួលក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសត្រូវផ្តន្ទាទោស ដាក់គុកពី៦ខែដល់១ឆ្នាំ
 • ជនណាដែលធ្វើការកោសលុបសរសេរត្រូវក្លែងឬឲ្យគេខ្ចី ឬមួយក៏សរសេរឈ្មោះតែក្លែងក្លាយនៅក្នុងបណ្ណស្នាក់នៅបណ្ណការងារជាដើមត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់គុកពី ៥ឆ្នាំ ដល់ ១០ឆ្នាំ ។

៣. អធិប្បាយពីនគរបាលនិងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគឺៈ

          នគរបាលទទួលខុសត្រូវ ចំពើសហគមន៍មូលដ្ឋានដែលខ្លួនបម្រើការងារ ។ ភ្នាក់ងារនគរបាលធ្វើការ២៤ម៉ោង ។ គេបង្កើតភ្នាក់ងារនគរបាលពិសេស ជាភ្នាក់ងារនគរបាលស្មគ្រចិត្ត ។

៤. និយាយពីគណបក្សនយោបាយ សិទ្ធិនិងសេរីភាពនិងការបោះឆ្នោតគឺៈ

 • គណបក្សនយោបាយក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ មានគណបក្សជាច្រើនដែលតំណាងឲ្យទស្សនៈប្លែកៗគ្នាចំណែកលទ្ធិកុំមុយនីសគឺមានតែគណបក្សតែមួយប៉ុណ្ណោះ ។
 • សិទ្ធិនិងសេរីភាព សេរីភាពសំខាន់ៗដែលទ្រទ្រង់ការរស់នៅប្រកបដោយប្រជាធិបតេយ្យ ។ សិទ្ធិនេះមានតុល្យភាពដោយការទទួលខុសត្រូវ ព្រោះសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនិងមានដំណើរការទៅបានល្ពឹកណាតែពលរដ្ឋចូលរួមចំណែក ។
 • ការបោះឆ្នោត រដ្ឋពលដែលមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំ ឡើងទៅមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាហើយក៏គ្មានច្បាប់បង្ខំឲ្យបោះឆ្នោតនោះដែរ ។

៥. ប្រភេទជនដែលគ្មានសិទ្ធិចុះឈ្មោះឆ្នោតគឺៈ

 • អនីតិជនៈ ជនដែលមានអាយុស្ថិតក្រោម១៨ឆ្នាំ
 • វិកលជនៈ ជនដែលមានសតិបញ្ញមិនល្អមានលក្ខណៈប្រក្រតី
 • ពនេចជនៈ ជនដែលមានទីលំនៅ អាសយដ្ឋានរស់នៅពិតប្រាកដ
 • ទណ្ឌិតៈ ជនដែលតុលាការចេញស្រាលក្រមឬសាលដីកាឲ្យជាប់ពន្ធធនាការ
 • ពិរុទ្ធជនៈ ជនដែលស្ថិតក្រោម អាណាព្យាបាលដែលមានលិខិតបញ្ជាក់ឬជនជាប់ចោទ
 • អនិកជនៈ ជនដែលមិនមានសញ្ញាត្តិខ្មែរ ។


×

×

Tips to earn more points:

 • Get 2 point for each question.
 • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login