Point Center Login Help

ចង់ប្តូរការងារ ឬ កំពុងស្វែងរកការងារ​​ ផ្វើសារឥឡូវនេះ

Answer 1


user icon
SpecialExams
2018-02-20 09:03

យុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណ​ ដំណាក់កាលទី៣ជារបៀបវាវៈ ក្នុងអាណត្តិទី៥នៃនីតិកាលរដ្ឋសភាពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលរួមអនុវត្តដោយក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈរួមមាន៖

  • ចតុកោណទី ៣មុំទី ៣៖ ការអភិវឌ្ឃទីផ្សារការងារ។
  • ចតុកោណទី ៤មុំទី ១៖ ការពង្រីក និងការលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំ វិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យា ព្រមទាំងការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស។
  • ចតុកោណទី ៤មុំទី ៣៖ ការអភិវឌ្ឃប្រព័ន្ធគាំពារសង្គម។
  • ចតុកោណទី ៤ មុំទី៤៖ ការជំរុញអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិប្រជាជន និងសមភាពយេនឌ័រ។

Login or Register to Share Login

×

×

Tips to earn more points:

  • Get 2 point for each question.
  • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login