Point Center Login Help

ចង់ប្តូរការងារ ឬ កំពុងស្វែងរកការងារ​​ ផ្វើសារឥឡូវនេះ

សំណួរ

១ ចូរនិយាយពីជីវប្រវត្តិអ្នកនិព្ធនរឿងរាមាយណៈ និងស្មាដៃរបស់លោក ។

២ តើរឿងរាមាយណៈនិពន្ធនៅឆ្នាំណា?

៣ តើកាអាកាសក្នុងសាច់រឿងនេះ មានតួនាទីអ្វីខ្លះ?

៤ តើប្រថ្នូល និង ការរំលឹករឿងដើមមាននៅកន្លែងណា? ចូរបង្ហាញ។

៥ ចូរបង្ហាញពីអត្ថរស ដែលមាននៅក្នុងអត្ថបទ ។

៦ តើភាតភាពរវាងទេវៈសាគរ និងហនុមាន រវាងហនុមាន និង ព្រះរាមកើតឡើងដោយសារអ្វី ? មានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ ?

ចម្លើយ

១. ជីវប្រវត្តិអ្នកនិព្ធនរឿងរាមាយណៈ និងស្មាដៃ៖

លោកវាល្មិកិ របស់ប្រហែលក្នុងកំឡុង ស.វ ទី៣ មុន គ.ស ។ លោកចាប់ ប្រពភពីគ្រួសារក្នុងព្រាហ្មណ៍ដែលឪពុកម្ដាយបំបរបង់ចោលហើយគេចចូលព្រៃ ជ្រៅប្រកបរបរធ្វើជាចោរប្លន់ ។ នៅពេលដេលលោកប្រព្រឹត្តនូវអំពើ ទោសកំហុសនេះ ក៏បានជួកនឹងទេវៈណារាដា មកជួយបំភ្លឺផ្លួវណែនាំឲ្យប្រែ ពីអំពើបង្ហាញផ្លួវឲ្យលោកទៅបួស ។វាល្មិកិ ជាជនដែលមានប្រាជ្ងាឈ្លាសវៃយ៉ាងចម្លែក ។ លោកមានវោហាក្បោះក្បាយចេះប្រើសំដីចេញជាឃ្លាពាក្យដ៏ពិសេស ទេវៈណាវាជា​ បាននិទានដ៏អស្ចារ្យ របស់ព្រះបានទរាមា ឲ្យវាល្មិកិស្ដាប់ ។ ក្រោយពីស្ដាប់ហើយ វាល្មិកិបាននិទាន ឡើងវិញជាឃ្លាកាព្យដ៏ វិសេសឲ្យសាវ័កលោកស្ដាប់ ។ ចាប់ពីពេលនោះមក អត្ថបទកាព្យ របសវាល្មិកិត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយពេញប្រទេសឥណ្ឌា ។ 

២. រឿងរាមាយណៈនិពន្ធនៅស.វទី៣ មុនគ.ស ។

៣​. កាលអាកាសក្នុងរឿងនេះ​​ មានតួនាទីចញ្ជាក់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងយ៉ាងតឹងតែង ។ ទីកន្លែងរឿងកើតឡើងនៅកោះលង្កា ដែលជាកោះមួយ ស្ថិតនៅកណ្តាលមហាសាគរដ៏ធំធេង ប្រកបដោយកិច្ចការពារយ៉ាងតឹងរឹង។ រឿងក៏បានកើតឡើងក្នុងពេលយប់ ដែលក្រុងលង្កា មានអ្នកយាមយ៉ាងម៉ត់ចត់ ធ្វើឱ្យហនុមានជួបនឹងការលំបាកក្នុងការស្វែងរកនាងសីតា ។ ប៉ុន្តែ ពេលយប់ក៏ជាការងាយស្រួលក្នុងការលាក់ខ្លួនកុំឱ្យ អ្នកយាមល្បាតក្រុងលង្កាដឹង ។ ដូច្នេះកាល អាកាសមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ដែរ ក្នុងសាច់រឿងដើម្បីបញ្ជាក់ឱ្យកាន់តែច្បាស់ពីសភាពលក្ខណៈ នៃសាច់រឿងក្នុងទីកន្លែង និងពេលវេលាមួយ។

៤ . ប្រថ្នូល និង ការរំលឹករឿងដើមមាននៅកន្លែងដូចជា ៖

  • ប្រថ្នូល អ្នកតាចាស់ស្រុកដ៏ស្កឹមស្កៃនៅក្រុងលង្ហា ត្រូងហនុមាន អះកំផ្លៀងប៉ះជើងច្រាង រួចដួលទៅនិងដីជាប្រថ្នូលថា ក្រុងលង្ហានឹងត្រូវរលាយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ​
  • ការរំលឹករឿងដើម គីរីមេនកៈ និទានរឿងរបស់ខ្លួនតាំងពីព្រេងនាយប្រាប់ដល់ហនុមាន ។

៥. អត្ថរសនៅក្នុងអត្ថបទ៖       

  • វីររស ហនុមានបានតស៊ូយ៉ាងក្លាយ ជាមួយការសាកល្បង មហិទ្ធិរិទ្ធ របស់គិរីមេនកៈដោយប្រើនាងរាក្សសីឲ្យរារាំងក្បួន ។
  • អចិ្ឆរិយរស ភាពអង់អាចក្លាហាន របស់ហនុមានក្នុងការស្វែងរកនាងសីតា។

៦. ភាតរភាពរវាងទេរៈសាគរ និងហនុមានកើតឡើងដោយសារ ទេវៈសាគរ ពេញចិត្តនឹងវីរភាព ឥតមានពីររបស់ហនុមាន និងជួយហនុមានដដើម្បីចងមិត្តភាព ។ ទេវៈសាគរសរសើរហនុមានថាក្លាហាន ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះទេវៈសាគរបាន បញ្ជាឲ្យមេនកៈងើបពីបាតសមុទ្រមកធ្វើកន្លែងសម្រាប់ហនុមានសំរាក ហើយទេវៈសាគរ ក៏ធ្វើពិសោធមហិទិ្ធរិទ្ធ ហនុមានដោយឲ្យនាង រក្សស្រីកាលាខ្លួនឲ្យធំរារាំងហនុមាន។  

  • ភាពរភាពរវាងហនុមាន និងព្រះរាម កើតឡើងការចងសម្ព័ន្ធរវាងព្រះរាម និងហនុមាន ។ ហនុមានបានលះបង់ពុះពារ ប្តូរផ្ដាច់ដើម្បីយកនាងសីតាថ្វាយព្រះរាមវិញ ។ ផលប្រយោជន៍នៃភាតរភាពទាំងនេះ គឺធ្វើឲ្យមិត្តភាពកាន់តែរឹងមាំ និងចេះជួយកគ្នាទៅវិញទៅមក ក្នុងគ្រាមានការលំបាក គ្រាអាសន្ន ឬគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងភាតរភាពទាំងនេះ គឺធ្វើឲ្យមិត្តភាពកាន់តែរឹងមាំ និងចេះជួយកគ្នាទៅវិញទៅមក ក្នុងគ្រាមានការលំបាក គ្រាអាសន្ន ឬគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដូចជា ទេវៈសាគរជួយហនុមាន ហើយហនុមានជួយព្រះរាមជាដើម​ ។


×

×

Tips to earn more points:

  • Get 2 point for each question.
  • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login