Point Center Login Help

ចង់ប្តូរការងារ ឬ កំពុងស្វែងរកការងារ​​ ផ្វើសារឥឡូវនេះ

Answer 1


ភាពខុសគ្នារវាងអព្ភន្តរញ្ញាណនិងវិចារួមមាន៖

ក.អព្ភន្តញ្ញាណ

 • ជាពុទ្ធិដំបូងបង្អស់របស់មនុស្សជាពុទ្ធិផ្ទាល់និងភ្លាមៗអ
 • ជាពុទ្ធិពលផ្ទាល់និងភ្លាមៗ
 • អវិចាភាព
 • ចាពុទ្ធិបែបសំយោគ
 • ជាពុទ្ធិគ្មានទំនាក់ទំនងគ្មានលំដាប់លំដោយ
 • មានលក្ខណះជាប្រធានវិសយ័ភាព។

ខ.វិចារ

 • ជាពុទ្ធិបន្ទាប់
 • ជាពុទ្ធិប្រយោល
 • ជាពុទ្ធិបែបវិភាគ
 • ជាពុទ្ធិដែលផ្អែកលើការវិចារណាល្អិតល្អន់
 • ជាពុទ្ធិមានទំនាក់ទំនងមានភាពច្បាស់លាស់មានលក្ខណះជាវត្ថុវិស័យភាព។

Login or Register to Share Login

×

×

Tips to earn more points:

 • Get 2 point for each question.
 • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login