Point Center Login Help

ចង់ប្តូរការងារ ឬ កំពុងស្វែងរកការងារ​​ ផ្វើសារឥឡូវនេះ

Answer 1


user icon
ទីផ្សារ
2019-10-18 02:40

អថេរគឹនិយាយដល់អ្នកប្រើប្រាស់មាន៤គឺៈ

កត្តាទីតាំងភូមិសាស្រ្ត

 • អន្តរជាតិ
 • ជាតិ
 • ជនបទ ទីក្រុង

កត្តាប្រជាសាស្រ្ត

 • អាយុ
 • ភេទ
 • វដ្តជីវីតគ្រួសារ
 • ប្រាក់ចំណូល
 • ការងារមុខងាររបរ
 • ការអប់រំ
 • សាសនា
 • ជាតិសាសន៍
 • សញ្ជាតិ

កត្តាចិត្តសាស្រ្ត

 • វណ្ណសង្គម
 • របៀបរស់នៅ
 • បុគ្គលិកលក្ខណៈ

កត្តាឥរិយាបថៈ

 • ការស្វែងរកអត្ថប្រយោជន៍ពីផលិតផល
 • ស្ថានភាពរនស់អ្នកប្រើប្រាស់
 • អត្រាប្រើប្រាស់
 • ភាពស្មោះត្រង់ចំពោះផលិតផល
 • ឱកាសពិសេសៗ  ។

Login or Register to Share Login

×

×

Tips to earn more points:

 • Get 2 point for each question.
 • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login