Point Center Login Help

ចង់ប្តូរការងារ ឬ កំពុងស្វែងរកការងារ​​ ផ្វើសារឥឡូវនេះ

សំណួរ

១. តើតួនាទីចម្បងនៃព្រៃឈើមានអ្វីខ្លះ ?

២. តើការបាត់បង់ព្រៃឈើបណ្ដាលមកពីមូលហេតុសំខាន់ៗអ្វីខ្លះ ?

៣. តើការបាត់បង់ព្រៃឈើនាំមកនូវផលវិបាកសំខាន់ៗអ្វីខ្លះ ?

៤. តើមានកិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីខ្លះ ស្ដីពីព្រៃឈើក្នុងពិភពលោក ? ព្រោះអ្វី ?

៥. តើការបាត់បង់ព្រៃឈើនៅកម្ពុជាយើង បណ្ពាលមកពីមូលហេតុសំខាន់ៗអ្វីខ្លះ ? នាំមកនូវផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះ ?

៦. ហេតុអ្វីបានជាគេនិយាយថា មនុស្សទទួលខុសត្រូវមួយផ្នែកធំនៅក្នុងបញ្ហាភ្លើងឆេះព្រៃ ?

៧. ហេតុអ្វីបានជាព្រៃឈើតំបន់ត្រូពិចទទួលការគំរាមកំហែង ?

ចម្លើយ

១. តូនាទីច្បងនៃព្រៃឈើមាន​ ៖

 • រក្សាលំនឹងប្រព័ន្ធអេកូស៊ី​ ឬ ស្ថានប្រព័ន្ធរបស់ភពផែនដី
 • ផ្ដល់ជម្រកដល់គ្រប់នៃដី
 • ការពារសំណឹកដី
 • ជារបាំងការពារទឹកជំនន់នឹងខ្យល់ព្យុះ​
 • មានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការធ្វើនិយតកម្មអាកាសធាតុ ដោយរក្សាសំណើមអាកាស ចូលរួមក្នុងវដ្ដទឹក និងរក្សាទឹកក្នុងដី
 • ព្រៃឈើបន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដោយផ្ទាំងថ្មរបេះ ផ្ទាំងទឹកកករអិល ស្រូបយកធូលី និងសូរសំឡេង
 • ព្រៃឈើផ្ដល់ដល់មនុស្សនូវប្រភពកម្ដៅដ័សំខាន់
 • ផ្តល់ឈើផ្ដល់ដល់មនុស្សនូវប្រភពកម្ដៅដ៏សំខាន់
 • ផ្ដល់ដល់មនុស្សនូវប្រភពកម្ដៅដ៏សំខាន់
 • ផ្ដល់ឈើសម្រាប់ប្រើប្រាស់​សាងសង់ ផ្ដត់ផ្គងសិប្បកម្ម និងឧស្សាហកម្ម
 • ព្រៃឈើបានផលិតអុកស៊ីសែនសំអាតបរិយាកាស​ដែលស្រូបយកឧស្ម័នកាបូនិច ដែលជួយសំអាតបរិយាកាសដែលរងនូវការបំពុលដោយឧស្ម័នកាបូនិច ។

២. ការបាត់បង់ព្រៃឈើបណ្ដាលមកពីមូលហេតុសំខាន់ៗដូចជា ៖​

 • ការកាប់ព្រៃឈើធ្វើលំនៅដ្ឋាន គ្រឿងសង្ហារិម អុស និងធ្យូងជាដើម
 • ទន្រាព្រៃឈើដើម្បីធ្វើកសិកម្ម ការធ្វើកសិកម្មព្រៃដុត
 • ការធ្វើអាជីវកម្មក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំបែបអនាធិបតេយ្យ
 • សំណងរោងចក្រ
 • ជំនីកយករ៉ែ
 • ការកាប់ព្រៃឈើដើម្បីធ្វើដើម្បីធ្វើផ្លូវថ្នល់ ផ្លូវដែក
 • ភ្លើងឆេះព្រៃ ...។

៣. ការបាត់បង់ព្រៃឈើនាំមកនូវផលវិបាកសំខាន់ៗដូចជា ៖

 • បាត់បង់ភ្នាក់ងារសំអាតេបរិយាកាសនិងបាត់បង់ភ្នាក់ងារផលិតអុកស៊ីតសែនសម្រាប់ទ្រទ្រង់ ជីវិតមនុស្ស សត្វ នៅលើភពផែនដី
 • អាកាសធាតុប្រែប្រួល (កំណើនកំដៅផែនដី)
 • នាំឪ្យមានគ្រោះរាំងស្ងួត ទឹកជំនន់
 • ដីគ្មានគម្របត្រូវទឹកកភ្លៀងហូរច្រោះ ដីបាត់បង់ជីជាតិ​នាំឪ្យផលកសិកម្មថយចុះ
 • បាត់បង់ជម្រកសព្វព្រៃ
 • សត្វនិងរុក្ខជាតិមួយចំនួនត្រួវវិនាសហិនហោច
 • នាំឪ្យមានកំណើនជាលំដាប់នៃនីវ៉ួទឹកសមុទ្រ ... ។

៤. មានកិច្ចព្រមព្រៀង ស្ដីពីព្រៃឈើក្នុងពិភពលោកមានជាច្រើន ដូចជាធម្មនុញ្ញអំពីផែនដីឡើងកម្ដៅ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្ថីពីការណ៍ព្រៃឈើ អនុសញ្ញាស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ... ។

៥. - ការបាត់បង់ព្រៃឈើនៅកម្ពុជាយើង បណ្ពាលមកពីមូលហេតុសំខាន់ៗដូចជាខាងក្រោម ៖

 • កំណើនប្រជាជន នាំឪ្យមានកំណើនតម្រូវការឈើប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុក មានសំណង់លំនៅស្ថាន គ្រឿងសង្ហារិម (តុ ទូ កៅអី... ) អុស និងធ្យូងជាដើម ។
 • កំណើនតម្រូវការដីដាំដុះ ពិសេសនៅតំបន់ឦសានដែលអនុវត្តកសិកម្មព្រៃដុត
 • កំណើនតម្រូវការដីចម្ការដំណាំធំៗ ដូចជា កៅស៊ូ ដូងប្រង កាផែ ម្រេច ...។
 • តម្រូវការឈើសម្រាប់ធ្វើជំនួញ គេប៉ាន់ស្មាន់ថាព្រៃឈើអាចជួយសម្រួលសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរបាន ៣% តែនេះជាការគិតដោយកម្រិតទាបបំផុត ព្រោគ្មានតួលេខបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ ហើយគេឃើញមានជីវកម្មឈើខុសច្បាប់បែបអនាធិបតេយ្យ ទាំងទ្រង់ទ្រាយបំផុត ព្រោះគ្មានតួលេខបញ្ជាប់ច្បាប់លាស់ហើយគេឃើញមានអាជីវកម្មឈើខុសច្បាប់បែបអនាធិបតេយ្យ ទាំងទ្រង់ទ្រាយធំ ទាំងទ្រង់ទ្រាយតូច ។

- នាំមកផលវិបាក ដូចជា ៖

 • បាត់បង់ភ្នាក់ងារសំអាតបរិយាកាសនិងបាត់បង់ភ្នាក់ងារ ផលិតអុកស៊ីសែន សម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវិតមនុស្ស សត្វ នៅលើភពផែនដី
 • អាកាសធាតុប្រែប្រួស (កំណើនកំដៅផែនដី)
 • នាំឪ្យមានក្រោះរាំងស្ងូត ទឹកជំនន់ ភ្លៀងមិនទៀងទាត់
 • ដីគ្មានគម្របត្រូវទឹកកភ្លៀថហូរច្រោះ ដីបាត់បង់ជីជាតិ នាំឪ្យផលកសិកម្មថតចុះ
 • បាត់បង់ជម្រកសត្វចុះ
 • បាត់បង់ជម្រកសត្វព្រៃ
 • សត្វនិងរុក្ខជាតិមួយចំនួនត្រូវវិនាសហិនហោច
 • នាំឪ្យមានកំណើនជាលំដាប់នៃវ៉ូទឹកសមុទ្រ ...។​

៦. បានជាគេនិយាយថា មនុស្សទទួលខុសត្រូវមួយផ្នែកធំនៅក្នុងបញ្ហាភ្លើងឆេះព្រៃ ព្រោះភ្លើងឆេះព្រៃ ៩០% បណ្ដាលមកពីសកម្មភាពមនុស្ស ដូចជាចោលកន្ទុយបារីមិនបានពន្លត់ទៅលើគុម្ពោត បន្លាស្ងួតហួតហែងពេលធ្វើដំណើរកាត់ព្រៃ ។ ដុតព្រៃដោយចេតនា ដើម្បីពង្រីកផ្ទៃដីដាំដុះ ដំដៅបង្កើនផលិតកម្មចិញ្ចឹមកាន់តែច្រើន ។ កសិកម្មពនេចដ៏សាមញ្ញនិងបុរសបំផុតក៏ជាមូលហេតុសំខាន់មួយនៃភ្លើងឆេះព្រៃ ។​

៧. បានជាព្រៃឈឈើតំបន់ត្រូពិចទទួលការគំរាមកំហែង ព្រោះគេបានធ្វើអាជីវកម្មយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីបំពេញតម្រូវការផ្អែកសំណង់នានាគ្រឿងសង្ហារិម  រូបិយប័ណ្ណ និងការនាំចេញដោយខ្វះការត្រួតពិនិត្យឪ្យបានម៉ត់ចត់  ។×

×

Tips to earn more points:

 • Get 2 point for each question.
 • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login