Point Center Login Help

ចង់ប្តូរការងារ ឬ កំពុងស្វែងរកការងារ​​ ផ្វើសារឥឡូវនេះ

ត្រៀមប្រឡងឆមាសទី១ ទី២ និងថ្នាក់ជាតិ

 

I.ចូរបំពេញល្បះខាងក្រោមឱ្យបានត្រឹមត្រូវ

១.ព្រះពុទ្ធសាសនាថេរវាទបែងចែកជាពីរនិយាកគឺ ...គណៈមហានិកាយ... និង ...គណៈធម្មយុត្តកនិកាយ...

២.របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងឆ្នាំ ...១៩៧៥ ដល់ ឆ្នាំ ១៩៧៩...។

៣.សេចក្តីថ្លែងការជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានប្រកាសឡើងនៅ ...ថ្ងៃទី​១០ ខែ​ ធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៤៨...។

៤.ប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេគឺ ...ប្រទេសចិន...។

៥.ការវាយតម្លៃ ឬដាក់ទណ្ឌកម្មជនណាម្នាក់តាមរយៈការបំភ័យនិងគំរាមដល់អ្នកដទៃកុំឱ្យធ្វើត្រាប់តាមគឺជាវិបាកវិនិច្ឆ័យបែប ...នីតិសាស្ត្រ...។

 

II.ចូរផ្គូផ្គងផ្នែក A និង B ឱ្យបានត្រឹមត្រូវៈ

A                                                          B

ក.ពុទ្ធិ                                        ១.គុណសម្បត្តិក្នុងការប្រតិបត្តិ

ខ.បញ្ញា                                  ​​​   ២.ឧបនិស្ស័យក្នុងការចាប់យកវិជ្ជាជីវៈ

គ.សភាវគតិ                              ៣.ចំណោះដឹងបានពីការសិក្សាគ្រប់មុខវិជ្ជា

ឃ.សីលគុណធម៌                      ៤.ការជ្រើសរើសល្បិច និងដោះស្រាយ

ង.សម្បទាឯកទស                     ៥.ចំនេះដឹងាប់ក្រឡាមានពីកំណើត

----> ៣
ខ​​----> ៤
គ----> ៥
ឃ----> ១
ង----> ២

 

III.ដូចម្តេចដែលហៅថា អាពាហ៍ពិពាហ៍? ដើម្បីឱ្យគ្រួសារមួយមានសុភមង្គល មានផ្លែផ្លា តើអាពាហ៍ពិពាហ៍ត្រូវមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះ?

អាពាហ៍ពិពាហ៍ គឺជាការរៀបចំផ្សំផ្គុំយ៉ាងឱឡារឹកជាផ្លូវការរវាងប្រុសម្នាក់ និងស្ត្រីម្នាក់ ដើម្បីបង្កើតបានជាគ្រួសារថ្មីមួយទៀត។

ដើម្បីឱ្យគ្រួសារមានសុភមង្គល មានផ្លែផ្លា អាពាហ៍ពិពាហ៍ត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌដូចតទៅៈ

  • លក្ខខណ្ឌសម្ភារៈ សំដៅលើសុខភាពរបស់សាមីខ្លួនទាំងសងខាង
  • លក្ខខណ្ឌវេទនាៈ ត្រូវយល់ចិត្តគ្នា ស្រលាញ់គ្នា មុនរៀបការ។
  • លក្ខខណ្ឌសង្គមៈ តម្រូវឱ្យស្វាមីត្រូវចុះសំបុត្តអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្រោយពីរៀបការចប់សប់គ្រប់ និងត្រូវមានសាក្សីទៅជាមួយផង។
  • លក្ខខណ្ឌសីលវិជ្ជាៈ ជាលក្ខខណ្ឌដែលទ្រទ្រង់សណ្តាប់ធ្នាប់គ្រួសារដែលចាំបាច់ត្រូវមានការសន្យា ពាក្យសច្ចា និងស្មោះត្រង់គ្នាអស់មួយជីវិត។

 

IV.តើអរិយសច្ចៈរបស់ពុទ្ធសាសនាមានប៉ុន្មាន? អ្វីខ្លះ?

អរិយសច្ចៈរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាមាន ៤គឺៈ

  • ទុក្ខអរិយសច្ចៈ ទុក្ខជាសេចក្តីពិត អ្វីៗទាំងអស់តែងមានទុកជាប់ខ្លួនជានិច្ចគឺជៀសមិនផុត គ្រាន់តែអ្នកនោះមានទុក្ខតិច ឬច្រើន។
  • សមុទយអរិយសច្ចៈ ការមានទុក្ខគឺមានមូលហេតុពិតប្រាដក មូលហេតុនៃសេចក្តីទុក គឺតណ្ហា និងអវិជ្ជា។
  • និរោធអរិយសច្ចៈ ការរំលត់នូវសេចក្តីទុក្ខគឺអាចរំលត់ឱ្យបានរួចស្រឡះបាន។
  • មគ្គអរិយសច្ចៈ មធ្យោបាយដែលនាំឱ្យរំលត់ទុកខ្ខ សេចក្តីទុក្ខអាចរំលត់បានតាមមាគ៌ា៨យ៉ាង។

 

V.តើគេត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីលើកទឹកចិត្តស្ត្រីឱ្យចូលរួមឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតធ្វើជាអ្នកដឹកនាំ?

ដើម្បីចូលរួមលើកទឹកចិត្តស្ត្រីឱ្យចូលរួមឈរឈ្មោះធ្វើជាអ្នកដឹកនាំគឺយើងត្រូវគាំទ្រ និងផ្តល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់ស្រ្តីដោយឱ្យតម្លៃស្មើនឹងបុរសគឺស្ត្រីក៏អាចធ្វើអ្វីៗបានដូចជាបុរសដែរ។ ម៉្យាងទៀតត្រូវផ្តល់ឱ្យស្ត្រីបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពការងារផ្សេងៗក្នុងសង្គមឱ្យបានច្រើន ដើម្បីឱ្យស្ត្រីខ្លួនឯងដឹងថាខ្លួនក៏អាចក្លាយជាអ្នកដឹងនាំបានដែរ។

សរុបមកស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំត្រូវយល់ពីសិទ្ធិ និងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិឱ្យបានទូលំទូលាយ និងហ៊ានសម្រេចចិត្ត ដើម្បីឱ្យសមដូចពាក្យថា ស្ត្រីជាមាតានៃពិភពលោក។×

×

Tips to earn more points:

  • Get 2 point for each question.
  • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login