Point Center Login Help

ចង់ប្តូរការងារ ឬ កំពុងស្វែងរកការងារ​​ ផ្វើសារឥឡូវនេះ

សំនួរ

១. ចូររៀបរាប់ពីសិទ្ធិក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍របស់មនុស្ស ។

២. តើសិទ្ធិនិងសេរីភាពសំខាន់ៗរបស់មនុស្សទូទៅមានអ្វីខ្លះ ?

៣. តើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះ ដើម្បីទទួលបានសីលធម៌សកល ?

៤. ចូរពណ៌នាពីភាពចាំបាច់នៃសីលធម៌សកលក្នុងការកសាងសណ្តាប់ធ្នាប់សកល ?

៥. តើមង្គល៣៨ប្រការមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះ ដល់អ្នកគ្រួសារនិងសហគមន៍របស់អ្នក ?

ចម្លើយ

១. រៀបរាប់ពីសិទ្ធិក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍របស់មនុស្សគឺ៖

ក. សិទ្ធិដើម្បីមានចំណេះដឹង

          យោបលតាមមាត្រា២៦នៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលស្តីពីមនុស្សបាន ចែងថាមនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិទទួលការអប់រំ ។

ខ. សិទ្ធិនយោបាយ

 • សិទ្ធិបញ្ចេញមតិដោយសេរី
 • សិទ្ធិប្រជុំដោយសេរី
 • សិទ្ធិបង្កើតសមាគមន៍ដោយសេរី
 • សិទ្ធិបោះឆ្នោត
 • សិទ្ធិចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយ
 • សិទ្ធិបោះឆ្នោតដោយសេរី និងទៀងទាត់
 • សិទ្ធិមាន លទ្ធភាពស្មើគ្នាចំពោះសេវាកម្មសាធារណៈ

គ. សិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងវប្បធម៌

 • សិទ្ធិមានការងារធ្វើ
 • សិទ្ធិជ្រើសរើសការងារ
 • សិទ្ធិមានទ្រព្យសម្បត្តិជាកម្មសិទ្ធិ
 • សិទ្ធិមានកម្រិតជីវភាព រស់នៅសមរម្យ
 • សិទ្ធិមានលទ្ធភាពក្នុងការសិក្សា
 • សិទ្ធិបង្កើតគ្រួសារ
 • សិទ្ធិមានសន្តិសុខសង្គម
 • សិទ្ធិមានការធានារ៉ាប់រង ។

២. សិទ្ធិនិងសេរីភាពសំខាន់ៗរបស់មនុស្សទូទៅមាន៖

ក. សិទ្ធិសំខាន់ៗរបស់មនុស្សមានពីរគឺ៖

 • សិទ្ធិមានជីវីតក្នុងការរស់នៅ
 • សិទ្ធិក្នុងការចិញ្ចឹមជីវីត
 • សិទ្ធិក្នុងការទទួលការអប់រំ
 • សិទ្ធិក្នុងការបើកអង្គការមហាជន
 • សិទ្ធិក្នុងការទទួលព័ត៌មានដោយសម្ងាត់
 • សិទ្ធិក្នុងការមានជម្រសមរម្យ
 • សិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយសេរី
 • សិទ្ធិក្នុងការទទួលការការពារ...។

ខ. សេរីភាព

 • សេរីភាពក្នុងការដើរហើរ
 • សេរីភាពបញ្ចេញមតិយោបល់ដោយសេរី
 • សេរីភាពក្នុងការរួចផុតពីការរើសអើង
 • សេរីភាពក្នុងការវិនិច្ឆ័យទោសត្រឹមត្រូវ
 • សេរីភាពក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោត
 • សេរីភាពក្នុងការទទួលព័ត៌មានពិតប្រាកដ
 • សេរីភាពក្នុងការចូលរួមវេទិការមហាជន
 • សេរីភាពក្នុងកាករចូលរួមប្រជុំនានា.... ។​

៣. ដើម្បីទទួលបានសីលធម៌សកលយើងត្រូវ៖

 • យើងត្រូវចេះពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមក
 • យើងទទួលខុសត្រូវរៀងៗខ្លួនចំបោះរាល់អ្វីដែលយើងធ្វើ
 • យើងត្រូវតែប្រព្រឹត្តចំពោះអ្នកដទៃដូចយើងប្រាថ្នាឲ្យអ្នកដទៃប្រព្រឹត្តចំពោះយើង
 • យើងត្រូវប្តេជ្ញាចិត្តគោរពជីវីតនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ​របស់ បុគ្គលភាពនិងភាពដោយឡែកពីគ្នា
 • យើងត្រូវតែមានសេចក្តីអត់ធ្មត់និងចេះទទួលស្គាល់ នូវអ្វីដែលយើងបានប្រព្រឹត្ត
 • យើងត្រូវសន្យាថាបង្កើនការយល់ដឹង របស់យើងទាំងអស់គ្នា
 • យើងត្រូវចេះគ្រប់គ្រងសតិ របស់យើង
 • យើងត្រូវចេញលើកកម្ពស់សន្តិភាព ដ៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សជាតិ
 • យើងត្រូវចេះរបៀបរស់នៅជាមិត្រភាពបែបធម្មជាតិ ។

៤. ពណ៌នាពីភាពចាំបាច់នសសីលធម៌សកលក្នុងការកសាងសណ្តាប់ធ្នាប់សកលគឺ៖

 • យើងទាំងអស់គ្នាមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះសន្តាប់ធ្នាប់សកលមួយដ៏ប្រសើរ
 • ការចូលរួមរបស់យើងគឹជាភារៈចាំបាច់បំផុតដើម្បីស្វែងរកផលប្រយោជន៍នៃសិទ្ធិមនុស្ស សេរីភាពយុត្តិធម៌សន្តិភាពនិងអភិរក្សភពផែនដី
 • ប្រពៃណីប្លែកៗគ្នាខាងសាសនានិងវប្បធម៌របស់យើងប្រាកដជាមិនរារាំង យើងក្នុងការចូលរួមប្រឆាំងទៅនិងរាល់ទម្រង់នៃអំពើមនុស្សធម៌និងក៏គ្មានអ្វីមកទប់ស្តាត់ យើងមិនឲ្យបំពេញការងារមនុស្សធម៌ដែរ
 • គោលការណ៍នានា ដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងសីលធម៌សកល ពិតជាអាចយកជាការបានដោយមនុស្សទាំងអស់ដែលមានជំនឿលើសីលធម៌ ។

៥. មង្គលទាំង៣៨ប្រកា​រនេះមានសារសំខាន់ដូចតទៅ៖

ក. ចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់

 • រស់នៅប្រកបដោយកិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ
 • មានការខិតខំប្រឹងប្រែង តស៊ូក្នុងការងារ
 • យល់ច្បាស់អំពីគុណតម្លៃនៃមង្គល៣៨

ខ. ចំពោះគ្រួសារ

 • មានសេចក្តីសុខ ចេះជួយគ្នា ចេះគោរពគ្នា
 • ចេះអប់រំប្រៀបប្រដៅកូនចៅឲ្យធ្វើតែល្អ
 • យល់ពីតម្លៃនៃការគ្រប់គ្រង់គ្រួសារឲ្យល្អ ។

គ. ចំពោះសហគមន៍

 • ធ្វើឲ្យ​សហគមន៍រីកចម្រើន និងអភិវឌ្ឍន៍
 • មាននូវភាពសុខដុមរមនា យោគយល់គ្នា
 • គ្មានជម្លោះនិងបញ្ហាស្មុគស្មាញមផ្សេងៗ ។

 

៦. ដើម្បីធ្វើឲ្យមានសមភាពរវាងមនុស្សនៅក្នុងសង្គមយើងត្រូវ ៖

 • ត្រូវតែមានភាពយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គម
 • ត្រូវលុបបំបាត់អំពើពុករលួយក្នុងសង្គម
 • អ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសត្រូវទទួលទោសទណ្ឌ
 • ពលរដ្ឋម្នាកៗមានសិទ្ធិចូលរួមបោះឆ្នោត
 • លុបបំបាត់ភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គម
 • អនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួន កុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិអ្នកដទៃជាដើម​។

៨. ទំនួលខុសត្រូវគឺជា កាតព្វកិច្ចដែលត្រូវធានារ៉ាប់រងរាល់អំពើទាំងឡាយ ដែលខ្លួយបានធ្វើដោយហ៊ានទទួលនូវផលវិបាកនៅចំពោះមុខខ្លួនឯងផង និងចំពោះមុខច្បាប់សង្គមផង ។

          ទំនួលខុសត្រូវ ចែកចេញជា២គឹ៖

 • ទំនួលខុសត្រូវផ្នែកសីលធម៌ គឺជាទំនួលខុសត្រូវដែលអ្នកប្រព្រឹត្តហ៊ានទទួលសារភាព ដោយស្មោះត្រង់ដោយពុំមានការបង្ខិតបង្ខំ ហើយក៏ជាការទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់នោចំពោះមុខខ្លួនឯង នូវរាល់ទង្វើដែលខ្លួនបានធ្វើដោយគ្មានវិប្បដិសារី ។

ឧទាហរណ៍៖ កូននៅពេលដែលនិយាយពាក្យអសុរសឬធ្វើអំពើអាក្រក់ដោយវាចាចំពោះឪពុកឺអ្នកម្តាយ កូន​ នោះៗត្រូវហ៊ានសុខមាលទោស ។

 • ទំនូលខុសត្រូវសង្គម គឺជាទំនួលខុសត្រូវ ដែលអ្នកប្រព្រឹត្តហ៊ានសារភាពទោសកំហុសរបស់ខ្លួន នៅចំពោះមុខច្បាប់សង្គម  ។​

ឧទាហរណ៍៖ ពេលដែលខ្ញុំជិះម៉ូតូដោយពុំបានពាក់មួកសុវត្ថិភាព គឺខ្ញុំត្រូវទទួលទោសបទុំលហុនៃច្បាប់ចរាចរណ៍ ។

៨. ជនជាតិភាគតិចនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយទៅតាមស្ថិតិរបស់នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនៃក្រសួងមហាផ្ទៃ ខែ មីនា ឆ្នាំ ១៩៩៥ មាន២១គឺ ៖

 • ជនជាតិយួន
 • ជនជាតិព្រៅ
 • ជនជាតិចិន
 • ជនជាតិក្រឿង
 • ជនជាតិឡាវ
 • ជនជាតិព័រ
 • ជនជាតិសៀម
 • ជនជាតិកាវែត
 • ជនជាតិទំពួន
 • ជនជាតិស្ទួយ
 • ជនជាតិកួយ
 • ជនជាតិកាឆុក
 • ជនជាតិស្ទៀង
 • ជនជាតិក្រាអុល
 • ជនជាតិល្មួន
 • ជនជាតិរ៉ូបែល
 • ជនជាតិព្នង
 • ជនជាតិចារាយ... ។

៩. ជនជាតិភាគតិចមានសិទ្ធិ ដូចតទៅ៖

 • អនុវត្តគោរពសាសនារបស់ខ្លួន ប្រើប្រាស់ភាសារបស់ខ្លួនដោយសេរី
 • ចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងជីវភាពវប្បធម៌សាសនា សេដ្ឋកិច្ច និងកិច្ចការសាធារណៈ
 • ចូលរួមធ្វើសេចក្តីសម្រេចថ្នាក់ជាតិ ថ្នាក់តំបន់ស្តីអំពីបញ្ហាដែលទាក់ទងនិងជនជាតិភាគតិចឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់របស់ប្រទេស
 • បង្កើតនិងថែរក្សាសហគមន៍របស់ខ្លួន ហើយមានទំនាក់ទំនងដោយសេរី ដោយសន្តិវិធីជាមួយសមាជិកនៅក្នុងក្រុមរបស់ខ្លួន និងក្រុមដទៃ
 • អាចប្រើប្រាស់ដោយពេញលេញនិងដោយមានប្រសិទ្ធភាពនូវសិទ្ធិមនុស្សដោយគ្មានការបែងចែកឋានៈនិងស្មើភាពគ្នាចំពោះមុខច្បាប់
 • ទទួលចំណេះដឹងប្រវត្តិសាស្រ្ត ប្រពៃណី ភាសា និងវប្បធម៌ដែលមានក្នុងដែនដីរបស់គេ
 • មានឱកាសគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរៀនសូត្រក្រេបជញ្ជក់យកចំណេះដឹងអំពីសសង្គមទាំងមូល  ។

១០. នៅអឹរ៉ុបពេលគេជួបគ្នា គេចាប់ដៃគ្នាគេថើបគ្នានៅប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ីពេល គេជួបគ្នាគេសំពះគ្នាយ៉ាងទន់ប្លន់ ។ បានជាមានសីលនិយាមនិងសីលញាណខុសគ្នាបែបនេះគឺ៖

 • មនុស្សរស់នៅទីកន្លែងផ្សេងៗពីគ្នា
 • ឥទ្ធិពលនៃការអប់រំមានលក្ខណៈខុសគ្នា
 • មជ្ឈដ្ឋានដេលរស់នៅមិនដូចគ្នា
 • វប្បធម៌ ប្រពៃណី ទំនៀមទម្លាប់ខុសគ្នា
 • អរិយធម៌ ពេលវេលា​មិនដូចគ្នា
 • កេរដំណែលដូនតារបស់គេ តាំងពីកំណើត ។


×

×

Tips to earn more points:

 • Get 2 point for each question.
 • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login