Point Center Login Help

ចង់ប្តូរការងារ ឬ កំពុងស្វែងរកការងារ​​ ផ្វើសារឥឡូវនេះ

សំនួរ

១. តើគោលបំណងរបស់សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ IFC ជាអ្វី ?

២. តើ IFC ដើរតួយ៉ាងដូចម្តេច ?

៣. តើមូលនិធិរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំណា ? គោលបំណងអ្វី ?

៤. តើអ្នកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រ៊ីតុនវូដ បានបែចែកមូលនិធិជាប៉ុន្មានផ្នែក ? អ្វីខ្លះ ?

៥. តើមូលនិធិរូប័យប័ណ្ណអន្តរ មានគោលការណ៍ប៉ុន្មានអ្វីខ្លះ ?

ចម្លើយ

១. គោលបំណងរបស់ សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្ដរជាតិ IFC គឺមាន ​៖​

 • ជួយផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ សហគ្រាសឯកជនដែលអាចចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ តាមរយៈការវិនិយោគដោយគ្មាន ការធានាការបាត់បង់ ពីសមាជិករដ្ឋាភិបាលដែលពាក់ព័ន្ធ ។
 • នាំមកនូវឳកាសនៃការវិនិយោគទុនទាំងអស់ចំពោះមូលធនក្នុងស្រុក មូលធនបរទេសនិងការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយបទពិសោធន៍
 • ជួយជម្រុញលំហូរនៃមូលធនក្នុងក្រុងស្រុកឯកជន និងបរទេសឪ្យទៅការវិនិយោគប្រកបដោយលទ្ធផលនៅបណ្ដាប្រទេសសមាជិក ។

២. IFC ដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជម្រុញ​មូលធនបន្ថែមសម្រាប់បណ្ដារក្រុមហ៊ុនក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ដែលមានការចូលរួមពីវិស័យឯកជនតាមរយៈហិរញ្ញវត្ថុកិច្ចកម្ចីរបស់សហជិព សន្ដិសុខ និងធានារ៉ាប់រង IFCក៏បានផ្ដល់ជាជំនួសបច្ចេកទេស និងផ្ដល់ការណែនាំដលើការធ្វើជំនួញក្នុងវិស័យជាច្រើនដូចជាការអភិវឌ្ឍន៍លើអភិឌ្ឍន៍លើទីផ្សារមូលធន និងឯកជនភាវនីយកម្ម ។

៣. មូលនិធិតរូបិយប័ណ្ណសអន្ដរជាតិ បានបង្កើតឡើង នៅឆ្នាំ ២៩៤៥ ។​ គោលបំណងរបស់មូលនិធិរូបិយ ប័ណ្ណអន្ដរជាតិដូចបានចែងក្នុងមាត្រា១ នៃអត្ថបទ កិច្ចព្រមព្រៀងនោះ មានដូចខាងក្រោម ​៖

 • បង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ជាអន្តរជាតិដោយ ផ្ដល់យន្ដការសម្រាប់កិច្ចពិគ្រោះយោបល់ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្ដីពីសបញ្ហារូបិយប័ណ្ណអន្ដរជាតិ
 • ជួយសម្រួលដល់កំណើនសមតុល្យនៃ ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដល់កម្រិតខ្ពស់និងចំនូលពិត និងការអភិវឌ្ឍន៍នៃសមត្ថភាពប្រកបដោយផ្លែផ្កា ។
 • ជម្រុញស្ថេរភាពនៃការផ្លាស់ប្តូរគ្នាទៅវិញទៅមក និងកាផ្លាស់ប្តូរការរៀបចំឲ្យមានសណ្តាប់ធ្នាប់និងការជួយសម្រួលដល់ការចៀសវាងការប្រកួតក្នុងការបន្ថោកតម្លៃគ្នាវិញទៅមក ។
 • ជម្រុញដល់ប្រព័ន្ធពហុភាគី នៃការបង់ប្រាក់ននិងការផ្ទេរសម្រាប់កិច្ចការជំនាញនាពេលបច្ចុប្បន្ន និងស្វែងរកការលុយបំបាត់ចោលការដាក់កម្រិតរូបបិយប័ណ្ណបរទេសដែលរារាំងដល់ការលូតលាស់នៃពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក ។
 • ធ្វើឲ្យធនធានទូទៅនៃមូលនិធិអាចរកបានជា អចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់សមាជិកដែលស្ថិតនៅក្នុងសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់ ។
 • បន្ថយរយៈពេលនិងទំហំនៃការចំណាយ ដោយគ្មានភាពមិនស្មើរគ្នា ។

៤. អ្នកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំ ប្រ៊ីតុនវូដ បានបែងចែកមូលនិធិជា ៣ផ្នែកធំៗគឺ ៖

ទី១ ៖ មូលនិធិត្រូវចបែងចែកទៅលើការគ្រប់គ្រង លើការចងក្រងនៃសកម្មភាពដែលចាត់ទុកជាការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយ និងការដាក់កម្រិតទៅលើការទូទាត់សម្រាប់ចលនាគណនេយ្យនៃកិច្ចការជំនួញ ។

ទី២ ៖ មូលនិធីត្រូវផ្តល់ឲ្យដល់រដ្ឋជាសមាជិក នូវធនធានហិរញ្ញកិច្ចដើម្បីពួកគេអាចត្រួតពិនិត្យលើការចងក្រងសកម្មភាព ។ នៅពេលពួកគេកំពុងកែប្រែ និងបញ្ចៀសការទូទាត់ដែលគ្មានសមភាព ។

ទី៣ ៖ មូលនិធិត្រូវផ្តល់ឲ្យដល់វេទិការកិច្ចប្រជុំ មួយដែលសមាជិកអាចពិគ្រោះជាមួយសមាជិកផ្សេងទៀត និងសហប្រតិបត្តិការលើបញ្ហារូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ ។

៥. មូលនិធិរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ មានគោលការណ៍២គឺ ៖

ទី១ ៖ ការបូកបញ្ចូលគ្នានៃរូបយវត្ថុ ក្នុងការតម្កល់ទុកមូលនិធិបានបង្កើតឡើង សម្រាប់សមាជិកភាពទាំងអស់ ។ លើសពីនេះទៀត សមាជិកខ្ចីរូបិយវត្ថុដែលរំពឹងគិតថានឹងសងវិញនៅពេលដែលបញ្ហា នៃការទូទាត់ត្រូវបានដោះស្រាយគឺមិនមែនដើម្បីកំណត់នៃការចូលរបស់សមាជិកផ្សេងៗទៀតនោះទេ ។

ទី២ ៖ នោមុនពេលដែលមូនិធិបានរំលោះ នូវរូបិយវត្ថុទាំងមូលនោះ សមាជិកត្រូវសម្តែងឲ្យឃើញថាតើពួកគេមានបំណងដោះស្រាយបញ្ហានៃការទូទាត់តាមរបៀបណា ។ ដូច្នេះគេអាចសងជាមូលនិធិក្នុងរយៈពេលនៃការទូទាត់ដែលជាធម្មតាមានរយៈពេលលើសពី៣ឆ្នាំ ទៅ៥ឆ្នាំ ( ប៉ុន្តែអាចរហូតដល់១០ឆ្នាំអាស្រ័យលើមធ្យោបាយមួយចំនួន ) ។×

×

Tips to earn more points:

 • Get 2 point for each question.
 • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login