Point Center Login Help

ចង់ប្តូរការងារ ឬ កំពុងស្វែងរកការងារ​​ ផ្វើសារឥឡូវនេះ

Answer 1


២.  + មូលហេតុនៃការកកើតសហជីពដ៏ច្រើននៅកម្ពុជា ៖

 • កម្ពុជាជាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតយ្យសេរីពហុបក្ស និងសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរី
 • រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គឺស្របតាមគោលដៅសកលនៃសិទ្ធិមនុស្ស និងមានលក្ខណៈសេរីនិយម
 • មានច្បាប់ការងារដែលស្របតាមអនុសញ្ញានានារបស់អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ ILO
 • រាជរដ្ឋាភិបាល មានសុឆន្ទៈឲ្យមានសន្ទនាសង្គម

 + សហជីពមានតួនាទី

 • ជាតំណាង ឬសម្លេងរបស់កម្មករនិយោជិក
 • ជាដៃគូសន្ទនា ( ចរចារ ) សង្គមរបស់និយោជិក និងរាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការចរចារលក្ខខណ្ឌការងារទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗរបស់កម្មករ និយោជិក

 + ក្រសួងគួរមានវិធានការណ៍

 • បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបំពាក់បំប៉ន់ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីព ឲ្យមានការយល់ដឹងពីតួនាទីរបស់សហជីព
 • ផ្សព្វផ្សាយឲ្យកម្មករ និយោជិក យល់ដឹងពីកាតព្វកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីព ក្នុងការធ្វើឥជាតំណាងរបស់ខ្លួនប្រក​បដោយភាពស្មោះត្រង់
 • ផ្សព្វផ្សាយអំពីច្បាប់ បទបញ្ញត្តិ គោលការណ៍ ដែលពាក់ព័ន្ធនិងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការចូលរួម និងមិនចូលរួមសហជីព
 • ផ្សព្វផ្សាយពីអត្ថប្រយោជន៍នៃស្ថេរភាពក្នុងទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈដល់ការវិនិយោគទុនជនបរទេស ។

Answer 2


២.  + មូលហេតុនៃការកកើតសហជីពដ៏ច្រើននៅកម្ពុជា ៖

 • កម្ពុជាជាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតយ្យសេរីពហុបក្ស និងសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរី
 • រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គឺស្របតាមគោលដៅសកលនៃសិទ្ធិមនុស្ស និងមានលក្ខណៈសេរីនិយម
 • មានច្បាប់ការងារដែលស្របតាមអនុសញ្ញានានារបស់អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ ILO
 • រាជរដ្ឋាភិបាល មានសុឆន្ទៈឲ្យមានសន្ទនាសង្គម

 + សហជីពមានតួនាទី

 • ជាតំណាង ឬសម្លេងរបស់កម្មករនិយោជិក
 • ជាដៃគូសន្ទនា ( ចរចារ ) សង្គមរបស់និយោជិក និងរាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការចរចារលក្ខខណ្ឌការងារទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗរបស់កម្មករ និយោជិក

 + ក្រសួងគួរមានវិធានការណ៍

 • បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបំពាក់បំប៉ន់ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីព ឲ្យមានការយល់ដឹងពីតួនាទីរបស់សហជីព
 • ផ្សព្វផ្សាយឲ្យកម្មករ និយោជិក យល់ដឹងពីកាតព្វកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីព ក្នុងការធ្វើឥជាតំណាងរបស់ខ្លួនប្រក​បដោយភាពស្មោះត្រង់
 • ផ្សព្វផ្សាយអំពីច្បាប់ បទបញ្ញត្តិ គោលការណ៍ ដែលពាក់ព័ន្ធនិងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការចូលរួម និងមិនចូលរួមសហជីព
 • ផ្សព្វផ្សាយពីអត្ថប្រយោជន៍នៃស្ថេរភាពក្នុងទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈដល់ការវិនិយោគទុនជនបរទេស ។

Login or Register to Share Login

×

×

Tips to earn more points:

 • Get 2 point for each question.
 • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login