Point Center Login Help

ចង់ប្តូរការងារ ឬ កំពុងស្វែងរកការងារ​​ ផ្វើសារឥឡូវនេះ

សំនួរ

១.​ដើម្បីរស់តើចំបាច់មនុស្សត្រូវការអ្វីខ្លះ ? របស់ទាំងនោះបានមកពីណា ?

២. ពលកម្មបង្កើតមនុស្ស និងសង្គមមនុស្ស ។ ចូរពន្យល់ ?

៣. តើពលកម្មរបស់មនុស្សមានចំនុចពិសេសដូចម្តេចខ្លះ ?     

៤. ដូចម្តេចដែលហៅថា បែបផែនផលិតកម្ម ?

៥. ដូចម្តេចដែលហៅថា កំលាំងផលិតកម្ម ?

ចម្លើយ

១. ដើម្បីរស់ ជាបឋមមនុស្សចាំបាច់ត្រូវហូបចុក ស្លៀកពាក់ ជំរកស្នាក់នៅនិងប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់ចំបាច់ដទៃទៀត ។ នេះជាល័ក្ខខ័ណ្ឌចចាំបាច់សំរាប់ការរស់នៅរបស់មនុស្ស រឺជាតំរូវការចាំបាច់ពីធម្មជាតិ ។ បណ្តាសំភារៈទាំងនេះ មិនមានស្រាប់នៅក្នុងធម្មជាតិទេ បើទោះជាមានក៏ពុំអាចបំពេញតតំរូវការនិងបំពេញចិត្តមនុស្សបានឡើយ ហើយក៏មិនអាចបានដោយសារកំលាំងអាទិទេពឬដោយសារការស្រមើលស្រមៃណាមួយដែរ តែគឺពិតជាកើតឡើងពីពលកម្មផលិតនិងមុនផលិតរបស់មនុស្ស ។  ដូចនេះពលកម្មផលិត គឺជាល័ក្ខខណ័្ឌមួយដ្ឋានដំបូងបង្អស់នៃជីវភាពសង្គមទាំងមូល ។

២. ប្រវត្តិសាស្រ្តមនុស្សជាតិបានបង្ហាញថាមនុស្សគឹជាផលិតផលនៃការវិវត្តន៍យូរអង្វែងពីស្វាមនុស្សមកជាមនុស្សដោយសារពលកម្ម ។

     ដោយសារឥទ្ធិពលពលកម្មសរីរាង្គមនុស្សត្រូវបានប្តូរជាបណ្តើរៗដើម្បីស្របចលនាពលកម្ម ។ ដំបូងបាតើដៃទាំងពីរដែលពីរដើមជាជើងមុខប្រើសំរាប់តោងមែកងឈើ បេះផ្លែឈើត្រូវបានរំដោះដើម្បីទទួលមុខងារថ្មីគឺសំរាប់កាន់ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់វិញ ។ ទំលាប់យូរៗទៅការដើរដោយជើងបួនត្រូវបាត់ជាបណ្តើរៗហើយចេះដើរត្រង់ខ្លួនដោយជើងក្រោយទាំងពីរ ។ ព្រមជាមួយុំការរីកចំរើននៃបាត់ដៃរាល់ផ្នែកផ្សេងៗទៀត នៃសរីរាង្គក៏ផ្លាស់ប្តូរពិសេសគឺខួរក្បាល ។

      ពលកម្មបានពង្រីករបកគំហើញរបស់មនុស្សជាបណ្តើរៗ ធ្វើអោយសមាជិកក្នុងសមាគមន៍កាន់តែមានទំនាក់ទំនងគ្នាជិតស្នទ្ធិថែមទៀត ។ សំនូមពរផ្លាស់ប្តូរគ្នាពីររបៀបធ្វើការងារការសំដែងឆន្ទៈបំនងប្រាថ្នាបាននាំដល់កំនើតភាសា ។ មនុស្សញែកដាច់ចេញពីសត្វ ។ ទើបផ្តាច់ចេញពីសត្វនៅគ្រាដំបូង ដោយសារឧបករណ៍ពលកម្មនៅទាបបំផុត ។ ផ្តើមពីចេះបរបាញ់សត្វ ចាប់ត្រី ដាំដុះ និងលចេះប្រើភ្លើងដែលមិនត្រឹមតែចំអិនអាហារប៉ុននោះទេ ថែមទាំងយកភ្លើងកឺឆ្នៃឧបករណ៍ប្រើប្រាស់កាន់តែរីកចំរើនផង ។​មនុស្សឈានពីរររស់់បែបអនាថាមកការរស់នៅមានភូមិឋានត្រឹមត្រូវ ។

      ស្ថិតលើមូលដ្ឋានរីកចំរើននៃសកម្មភាពផលិតកម្ម រាល់សកម្មដទៃទៀតដូចជាសិល្បៈ ស្យង់ ក៏ចាប់កំនើត និងលូតលាស់ ។ ប្រជាជាតិក៏កើតឡើងជំនួសអោយអង្គការតូចចង្អៀតដូចជាកុលសម្ព័ន្ធ បក្សសម្ព័ន្ធ ។ ច្បាប់នយោបាយទសស្សនៈវិជ្ជាចាប់កំណើតឡើងសង្គមមនុស្សឈានឡើងមាគ៌ាអរិយធម៌ ។

      សរុបមកគឺ « ពលកម្មបង្កើតមនុស្ស និងសង្គមមនុស្ស « ព្រោះ « ដំនើរវិវត្តន៍ពីស្វាមនុស្ស មកមនុស្ស គឺដោយសារពលកម្ម ។ មនុស្សប្លែកពីសត្វត្រង់មនុស្សុមានពលកម្ម ។​

៣. ពលកម្មរបស់មនុស្ស មានចំនុចពិសេសពីរគឺៈ

  • ពលកម្ម​របស់មនុស្សគឺជា សកម្មភាពប្រកបដោយញាណ មានគោលបំនងសំដៅផលិតចេញនូវគ្រឿងឧបភោគបរិភោគ ។
  • ពលកម្មរបស់មនុស្សគឺជា សកម្មភាពប្រើឧបករណ៍ ។

៤. បែបផែនផលិតកម្ម គឺជាបែបផែនផលិតចេញនូវទ្រព្យសំភារៈសង្គម ។ គ្រប់បែបផែនផលិតកម្មសុទ្ធតែជាបន្សំរវាងកំលាំងផលិតកម្មនិង ទំនាក់ទំនងផលិតកម្ម ។​

៥. កំលាំងផលិតកម្ម គឺជាទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្ស និងធម្មជា​តិនិងសមត្ថភាពរង្វាយដណ្តើមរបស់មនុស្សទៅលើធម្មជាតិក្នុងដំនើរផលិតកម្ម ។ កំលាំងផលិតកម្មរួមមានៈ

  • ពលករៈ គឺនិយាយទាក់ទងពីគុណភាពរបស់ពលករពោលគឺសមត្ថភាពបច្ចេកទេស វិទ្យាសាស្រ្តដែលពលករមាន
  • មធ្យោបាយផលិតកម្មរួមមានកម្មវត្ថុពលកម្ម ដែលមានធនធានធម្មជាតិនិងរូបធាតុដើមនិងមធ្យោបាយពលកម្មដែលមានឧបករណ៍ពលកម្មមធ្យោបាយទុកដាក់និងមធ្យោបាយចាំបាច់ផ្សេងៗទៀត ។


×

×

Tips to earn more points:

  • Get 2 point for each question.
  • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login